„XXV Forum Ekonomiczne 2015” w Krynicy Zdroju

W dniach 8 – 10 września 2015 r, strażacy woj. małopolskiego w ramach szeregu podoperacji zabezpieczali przeciwpożarowo, głównie na terenie pow. nowosądeckiego, wydarzenia związane z „XXV Forum Ekonomicznym 2015”.

Podczas drugiego dnia Forum Ekonomicznego w trakcie konferencji w Krynicy Zdroju, odbył się panel pt. „Badania nad bezpieczeństwem cywilnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom” z udziałem komendanta głównego PSP – nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza. Ponadto w „XXV Forum Ekonomicznym 2015” udział wzięli, jednocześnie czuwając nad właściwym przebiegiem zabezpieczenia: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Andrzej Mróz, Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu – st. bryg. Janusz Basiaga wraz ze swoim zastępcą – st. bryg. Pawłem Motyką.

Krynickie Forum Ekonomiczne jest największym i najważniejszym spotkaniem liderów świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Forum nie tylko towarzyszy przemianom ustrojowym w naszym regionie, ale jednocześnie te przemiany kształtuje. Jego misją jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. 

W tegorocznej edycji Forum uczestniczy ponad 2500 gości z kilkudziesięciu krajów – liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego z Europy, Azji i Ameryki. Wśród nich są prezydenci, premierzy, ministrowie, unijni komisarze, parlamentarzyści, prezesi największych światowych koncernów. W Krynicy od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej.

 

informację sporządził: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

zdjęcia: st. bryg. Paweł Motyka – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST