st. bryg. Józef Galica Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP

st. bryg. Józef Galica Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP

Pani Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych z dniem 21 stycznia 2015 r. powołała st. bryg. Józefa Galicę na stanowisko mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

21 stycznia br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miało miejsce przedstawienie nowego komendanta. W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny PSP, nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – zastępca komendanta głównego PSP, st. bryg. Janusz Szylar – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Krzysztof Frączkowski - zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, naczelnicy Wydziałów KW PSP w Warszawie, Komendanci powiatowi PSP woj. mazowieckiego

St. bryg. Józef Galica od 2008 roku pełnił funkcję zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, wcześniej przez 11 lat kierował Komendą Powiatową PSP w Nowym Targu.

 

Opracowanie: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: archiwum MSW, mł. kpt. Radosław Kozicki – KW PSP w Warszawie.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST