Przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych i wręczenie tytułu „Strażak Roku Województwa Małopolskiego 2014”

24 stycznia 2015 r. strażacy z terenu całej Małopolski spotkali się na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, aby wziąć udział w uroczystości przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych połączonej z finałem konkursu „Strażak Roku Województwa Małopolskiego 2014”.

Oprócz przedstawicieli jednostek OSP z terenu woj. małopolskiego oraz gmin i powiatów, które otrzymały nowe samochody pożarnicze wzięli udział znamienici goście, wśród których można wymienić:

- Dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP Rzeczypospolitej Polskiej,

- Dh Edward Siarka – Poseł na Sejm RP – Prezes Zarządu OW ZOSP RP woj. małopolskiego

- Pani Małgorzata Marcińska - V-ce Minister Pracy i Polityki Społecznej

- Pan Stanisław Sorys – V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego, V-ce Prezesa Zarządu OW ZOSP RP,

- Pani Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego,

- nadbrygadier Andrzej Mróz – Małopolski Komendanta Wojewódzki PSP, V-ce Prezes Zarządu OW ZOSP RP,

- st. bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

- Pani Małgorzata Mrugała – Prezes Wojewódzkiego FOŚiGW w Krakowie.

- Ksiądz mł. bryg. Władysław Kulig – Kapelan Małopolskich Strażaków,

- komendanci powiatowi i miejscy PSP.

 

Podczas pierwszej części uroczystości, która odbyła się na placu apelowym Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, wręczono kluczyki do nowo zakupionych samochodów strażackich. Do małopolskich OSP trafiło 17 średnich i 11 lekkich nowych samochodów ratowniczo–gaśniczych. Całkowity koszt zakupionego sprzętu to ok. 12 mln zł. Środki na zakup strażacki wozów pozyskano dzięki dotacjom gmin z Małopolski, MSW za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego, KG PSP, KW PSP w Krakowie, NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie.

 

Następnie w auli SA PSP w Krakowie, od odegrania Hejnału Mariackiego przez członka MDP z OSP Czerna, rozpoczęto galę, podczas której nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Strażak Roku Województwa Małopolskiego 2014”. Konkurs organizowany był przez Zarząd Oddziału Wojewódzki ZOSP RP we współpracy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz Małopolskim Komendantem Wojewódzkim.

Strażak roku został wybrany spośród siedmiu strażaków, którzy wyróżnili się w ubiegłym roku w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie woj. małopolskiego. Przekrój akcji był bardzo różny, od uratowania życia ludzkiego z pożaru, poprzez uratowanie osoby z nurtu rzeki jak i przeprowadzenie udanej reanimacji. Wynik ogłosiła Pani Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego w towarzystwie Pana Stanisława Sorysa – V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego. Ponadto każdy z kandydatów otrzymał okolicznościowy upominek

Strażakiem Roku Województwa Małopolskiego 2014 został dh Wojciech Pawlikowski z OSP Poronin pow. tatrzański za dwukrotne uratowanie ludzi z płonącego budynku. Pierwszy raz miał miejsce 25 stycznia 2014 r. podczas pożar budynku mieszkalno – gospodarczego w Poroninie, gdzie dh Wojciech Pawlikowski ewakuował z płonącego pomieszczenia niepełnosprawną kobietę. Druga akcja miała miejsce 15 sierpnia 2014 r. podczas pożaru restauracji „Watra” w Zakopanem. Dh Wojciech razem z dh Robertem Gałem odnaleźli i ewakuowali nieprzytomną kobietę za pomocą podnośnika z JRG a następnie przekazali ją ZRM w Zakopanem.

Opracowanie: kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: kpt. Sebastian Woźniak.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST