Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie połączona z uroczystym wręczeniem

                 30 stycznia 2015 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie połączona z uroczystym wręczeniem aktów przekazania sprzętu zakupionego w 2014 r. W uroczystościach wzięli udział m.in.: Komendant Główny PSP – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Prezes ZOW ZOSP RP, Poseł na Sejm RP –Edward Siarka, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Andrzej Mróz, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Józef Galica, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Konar, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - st. bryg. Bogusław Kogut wraz ze swoimi zastępcami, przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa małopolskiego, Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP woj. małopolskiego oraz funkcjonariusze PSP.

Przybyłych gości przywitał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Andrzej Mróz. Spotkanie rozpoczęło się od odprawy Komendanta Głównego PSP – generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza z kadrą kierowniczą PSP woj. małopolskiego, podczas której Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Konar szczegółowo omówił zadania zrealizowane przez strażaków w woj. małopolskim.

W kolejnej części uroczystości nadbrygadier Andrzej Mróz dokonał oceny działalności Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie w 2014 r., podkreślając wymierne efekty, jakie przynosi prewencja społeczna. Kolejno wystąpił Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - st. bryg. Bogusław Kogut, który przedstawił zadania jakie zostały zrealizowane na przestrzeni ubiegłego roku w podległej mu jednostce organizacyjnej. Komendant SA PSP w Krakowie podkreślił, że przeszkolenie niemal 2200 osób było ogromnym wysiłkiem kadrowym i organizacyjnym.

Kolejno przemówił Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, który omówił wyzwania jakie stoją przed strażakami w obecnym roku.

Następnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak podziękował strażakom za to, że dają społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie Wojciech Kozak podkreślił, że Małopolska jest szczególnym województwem, które jest zdecydowanie częściej narażone na różne anomalia pogodowe, niż inne województwa. 

Prezes ZOW ZOSP RP, Poseł na Sejm RP –Edward Siarka, podziękował za codzienną współpracę i podkreślił, że bez wątpienia strażacy w trudnych sytuacjach zawsze mogą na siebie nawzajem liczyć.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Komendant Główny PSP – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Podczas swojego przemówienia KG PSP podkreślił jak ważną i istotna rolę w szkoleniu strażaków odgrywa SA PSP w Krakowie. Ponadto Wiesław Leśniakiewicz zaznaczył, że zadania realizowane przez strażaków w woj. małopolskim doskonale wpisują się w wizję nowoczesnego państwa, które jest w stanie zareagować w sytuacji kryzysowej, tak aby nieść pomoc obywatelom. Ponadto generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, podziękował za pracę i służbę wszystkim strażakom i kadrze kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP.

Następnie przystąpiono do uroczystego wręczeniem aktów przekazania sprzętu zakupionego w 2014 r.

W 2014 r. zakupiono za kwotę 3.938.467,83 zł i przekazano do eksploatacji między innymi (bez uwzględnienia środków finansowych z funduszy UE):

 

 • 5 szt. samochodów rozpoznawczo - ratowniczych,
 • 2 szt. samochodów specjalnych do przewozu ratowników, sorbentów i neutralizatorów,
 • 3 szt. pojazdów terenowych typu ATV (quadów) wraz z 4 szt. przyczep,
 • 11 szt. kamer termowizyjnych,
 • 10 szt. działek wodno - pianowych dużej wydajności,
 • 4 szt. testerów do badania aparatów ochrony dróg oddechowych,
 • 5 szt. sprężarek powietrznych do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechow
 • 4 szt. namiotów pneumatycznych,
 • sprzęt ratowniczy dla specjalistycznych grup,
 • umundurowanie i ochrony indywidulane dla strażaków ratowników (ubrania, buty, hełmy, rękawice).

 

W ramach zadań realizowanych przez tutejszą Komendę łącznie wydatkowano z funduszy UE w 2014 r. 4 909 926,57 zł.  w tym zakupione zostały:

 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym,
 • samochód specjalny-drabina mechaniczna;
 • łódź desantowa na przyczepie;

 

SA PSP w Krakowie pozyskała dwa GBARt, 6 sztuk ładowarek do piasku, które mogą być wykorzystane podczas powodzi oraz zestaw łączności dla potrzeb grupy poszukiwawczo-ratowniczej.

Narada była również doskonałą okazją, aby podziękować i złożyć gratulacje st. bryg. Józefowi Galicy, który od 2008 roku był Zastępcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP a 21 stycznia 2015 r. awansował na Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wszyscy zaproszeni goście oraz strażacy, którzy mieli poprzez podległość służbową styczność ze st. bryg. Józefem Galicą, podkreślali jak wielkim szacunkiem i uznaniem wszyscy go darzyli. Nikt nie miał wątpliwości, iż jest to awans w pełni zasłużony.

W 2014 roku małopolscy strażacy interweniowali  41 020 razy, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2013 o 12,6 %. O tym jak wysoce wyspecjalizowaną formacją jest Państwowej Straży Pożarnej, może świadczyć to, że w ubiegłym roku zaledwie co czwarta interwencja związana była z gaszeniem pożaru. Statystycznie strażacy w 2014 roku wyjeżdżali do zdarzenia co 13 minut, do miejscowego zagrożenia co 18 minuty a do pożaru co 50  minut.

 

informację sporządził:

kpt. Sebastian Woźniak – Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Cegła, KW PSP Kraków.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST