Tarnowski „OGNIK” już funkcjonuje

22 października 2015 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacyjnej „OGNIK” powstałej w ramach programu „Bezpieczna +”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Otwarcia dokonali Pani Urszula Augustyn – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i st. bryg. Tadeusz Sitko – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Obiekt szkoleniowy powstał dzięki współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach programu edukacyjnego
w nowym obiekcie strażacy będą prowadzić zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarówno teoretyczne jak i praktyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.

Podkreślić należy, że strażacy w województwie małopolskim mają wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji młodzieży w tej formie, które nabyli podczas funkcjonowania „Bezpiecznego domu”. Przedsięwzięcie to cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Świadczy o tym między innymi to, iż na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w tej formie edukacji, tylko w Tarnowie, udział wzięło ponad 20 tysięcy osób.

informację sporządził:

st. kpt. Sebastian Woźniak – Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

zdjęcia: mł. bryg. Paweł Mazurek, Rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST