Konferencja regionalna podsumowująca realizację projektów unijnych

Konferencja regionalna podsumowująca realizację projektów ”Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” oraz „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

 

21 października 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyła się Konferencja regionalna podsumowująca realizację projektów ”Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” oraz „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa a także WFOŚiGW oraz kadra kierownicza PSP województwa małopolskiego.

Przybyłych gości przywitał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Andrzej Mróz. Następnie nadbrygadier Andrzej Mróz wraz z naczelnikami KW PSP w Krakowie przedstawił główne cele Projektów, efekty ich realizacji oraz praktyczny wymiar dla wzmocnienia skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych przez małopolskie jednostki PSP. Kolejno Małopolski Komendant Wojewódzki PSP podziękował wszystkim instytucjom i osobom za zaangażowanie w pracach nad Projektami, a także ich merytoryczne oraz finansowe wsparcie.

Podczas konferencji odbyły się pokazy ratownictwa wysokościowego zorganizowane przez bryg. Krzysztofa Mendaka - Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 KM PSP w Krakowie.

Ponadto konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu zakupionego w ramach w/w projektów.

Przedmiotem pierwszego projektu był zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, który zapewni identyfikowanie substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwi likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych.

Przedmiotem drugiego projektu był zakup samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych podczas zdarzeń, wymagających znacznego i długotrwałego zaangażowania środków ratowniczych.

W obu projektach, których łączna wartość wyniosła 384 832 124,38 zł, uczestniczyło 16 Komend Wojewódzkich PSP. Do Małopolski trafiło około 7 % tych środków tj. 26 259 066,68 zł, dzięki czemu za woj. wielkopolskim i woj. zachodniopomorskim Małopolska była trzecim beneficjentem unijnego wsparcia w ramach ww. projektów.

W ramach realizacji w/w projektów dla potrzeb jednostek organizacyjnych PSP woj. małopolskiego strażacy pozyskali łącznie 38 sztuk różnego rodzaju pojazdów oraz sprzętu ratowniczego. Rodzaj i rozmieszczenie zakupionego sprzętu wynikały z analizy zagrożeń występujących na terenie województwa.

W ramach obu projektów zakupiono: 19 pojazdów specjalnych w tym: 3 ciężkie, 3 średnie, 5 lekkich, 8 innych (samochód z drabiną mechaniczną o wys. rat. min. 40 m, 2x zaopatrzeniowy z żurawiem, 2x transporter-amfibijny pojazd gąsienicowy, nośnik kontenerowy, 2x quad z przyczepą).

Ponadto zakupiono: agregaty prądotwórcze, łódź desantową, motopompy dużej wydajności, kontenery: wężowy, sanitarny oraz proszkowy, urządzenie do zdalnej detekcji skażeń - zdalny spektrometr w podczerwieni do wykrywania obłoków gazowych i par.

Do końca 2015 roku zostaną dostarczone: autobus do przewozu strażaków, średni samochód dowodzenia i łączności batalionowy, modułowy trenażer ratowniczy, autocysterna, lekki samochód ratownictwa wysokościowego, samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości ratowniczej min. 23 m, samochód z drabiną mechaniczną o wys. rat. min. 37 m.

Dzięki tym inicjatywom małopolscy strażacy zmodernizowali swoje zasoby sprzętowe co skutkuje zwiększeniem ich możliwości operacyjnych a to przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Małopolski jak i osób odwiedzających województwo małopolskie. Powyższe uzyskano poprzez:

•          skrócenie czasu dotarcia sił ratowniczych na miejsce zdarzenia (zagęszczenie sieci ratownictwa specjalistycznego),

•          podniesienie poziomu gotowości grup realizujących ratownictwo specjalistyczne,

•          zwiększenie ilości sprzętu o wysokich parametrach taktyczno-technicznych będącego w dyspozycji PSP.

Projekty były współfinansowane przez Unię Europejską ze srodków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

informację sporządził:

st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Cegła, KW PSP Kraków.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST