Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka woj. małopolskiego w Krakowie

                15 maja 2015 r. na placu zewnętrznym JRG Nr 4 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością oddania do użytku wyremontowanego obiektu strażnicy. 

Uroczystość rozpoczął hejnał mariacki, który grany jest codziennie z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie. 
Przybyłych gości przywitał nadbryg. Andrzej Mróz, małopolski komendant wojewódzki PSP, który podziękował za pomoc i niezwykłą przychylność wszystkim, którzy przyczynili się do wyremontowania strażnicy tak, aby przystosować ją dla potrzeb profesjonalnej służby ratowniczej, jaką jest Państwowa Straż Pożarna.

W trakcie uroczystości wyróżnionym strażakom oraz innym osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej wręczono medale i odznaczenia. 
Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego odznaczono 3 osoby. Ponadto wręczono: Brązowe Krzyże Zasługi, medale „Za Długoletnią Służbę”, odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, „Złoty Znak Związku OSP RP”, medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Strażacy, którzy powierzone obowiązki służbowe realizowali ze szczególnym zaangażowaniem, uhonorowani zostali nagrodami pieniężnymi ministra spraw wewnętrznych oraz komendanta głównego PSP, a także Dyplomami Komendanta Głównego PSP. 
W sposób szczególny gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wyróżnił Macieja Halotę, który odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu się Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych.

Jednym z punktów Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka było uroczyste przekazanie przedwojennego sztandaru Straży Pożarnej z Drohobycza. Sztandar, który przez ostatnie kilka lat znajdował się pod opieką strażaków KM PSP w Krakowie miał swoje burzliwe losy. Uratowany przed zniszczeniem w czasie wojny obronnej w 1939 r., wywieziony do Austrii przez jednego z członków Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Ogniowej z Drohobycza i ukryty na ponad 65 lat, ujrzał ponownie światło dzienne w roku 2006. Po 76 latach powrócił do swoich prawowitych właścicieli. 
Sztandar przyjęła burmistrz Nowego Miasteczka Danuta Wojtasik – spadkobierca fundatorów sztandaru, a następnie wręczyła go pocztowi sztandarowemu OSP Nowe Miasteczko.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wyremontowanego obiektu strażnicy. Obiekt został poświęcony przez kapelana małopolskich strażaków ks. mł. bryg. Władysława Kuliga. 
Po oficjalnym otwarciu strażnicy głos zabrał st. bryg. Ryszard Gaczoł, komendant miejski PSP w Krakowie. Przedstawił historię funkcjonowania jednostki oraz przyłączył się do podziękowań za pomoc w realizacji inwestycji. 
Następnie głos zabrał komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Podczas swojego przemówienia podziękował strażakom Ziemi Małopolskiej za codzienny trud służby i jednocześnie podkreślił, iż jest dumny z tego powodu, że sam miał możliwość na tej Ziemi służyć i współpracować z wieloma wspaniałymi ludźmi. 
  
Wojewoda małopolski Jerzy Miller w swoim przemówieniu podziękował m.in. strażakom, którzy brali udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej w Nepalu za to, że budują pozytywny obraz Polski również za granicą. Natomiast marszałek województwa małopolskiego zwrócił uwagę, iż ogromne zaufanie, jakim darzy strażaków społeczeństwo jest w pełni zasłużone i wynika głównie z determinacji w niesieniu pomocy osób będących w tej służbie. Dodatkowo dyrektor Oddziału Wykonawczego ZOW ZOSP RP Kazimierz Sady podziękował za codzienną współpracę podczas szkoleń oraz wspólnych akcji. 

Uroczystości uświetnił udział małopolskiej kompanii honorowej z pocztami flagowym i sztandarowym, kompanii honorowej SA PSP Kraków z pocztem sztandarowym oraz orkiestry OSP z Biskupic. 

Po zakończeniu uroczystości udostępniono obiekt strażnicy dla zwiedzających.
Obiekt JRG został wybudowany w 1983 r. Z uwagi na stan budynków oraz konieczność dostosowania ich do obecnych standardów podjęto w 2010 r. decyzję o modernizacji i rozbudowie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4. Prace budowlane trwały 3 lata i wyasygnowano na nie łącznie ponad 4 mln zł. Dzięki podjętym pracom jednostka zyskała świetnie przygotowane i wyposażone boksy garażowe, zaś część koszarowo-biurowa została gruntownie zmodernizowana.

Organizatorem Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka byli małopolski komendant wojewódzki PSP oraz komendant miejski PSP w Krakowie.

W uroczystościach udział wzięli również m.in. parlamentarzyści z terenu woj. małopolskiego, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Bogusław Kogut, zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Konar i st. bryg. Adam Rzemiński, dyrektor Oddziału Wykonawczego ZOSP RP Kazimierz Sady, a także szefowie i przedstawiciele służb mundurowych oraz funkcjonariusze PSP i druhowie OSP.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
Zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Cegła – KW PSP w Krakowie.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST