Warsztaty ze stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych

W dniach 22 -24 kwietnia 2015 roku na terenie JRG-2 KM PSP Kraków przeprowadzono warsztaty szkoleniowe których celem było sprawdzenie możliwości wykorzystania systemów podpór mechanicznych przy realizacji zadań stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wyniku trzęsień ziemi, wybuchów gazu itp. Przez zastępy wchodzące w skład Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego i Poszukiwawczo Ratowniczych.

O pomoc w przygotowaniu programu warsztatów i przeprowadzeniu szkolenia  małopolscy strażacy poprosili polskie przedstawicielstwo niemieckiej firmy PERI, której inżyniersko – budowlane systemy podpór mechanicznych serii MULTIPROP i HD 200 są wykorzystywane przez niemieckich i austriackich strażaków podczas katastrof budowlanych. (Np. systemy firmy PERI wykorzystane były 26 kwietnia 2014 roku w Wiedniu podczas działań ratowniczych wykonując m.in. stabilizację jednej ze ścian frontowych kamienicy, która została naruszona w wyniku wybuchu gazu ziemnego). W trakcie kilku roboczych spotkań poprzedzających szkolenie funkcyjni z Grup Technicznych i Poszukiwawczo - Ratowniczych województwa małopolskiego przedstawili zakres zadań, które realizują w czasie działań ratowniczych przy pomocy podpór aktywnych oraz drewnianych wykonywanych wg zasad stabilizacji stosowanych przez Amerykańską Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego FEMA oraz dotychczasową wiedzę i doświadczenia w tym zakresie wypracowane przez SGPR Nowy Sącz, która uczestniczyła m.in. w wielu ratowniczych misjach międzynarodowych.

Na podstawie przekazanych informacji /m.in. zdjęć z rzeczywistych działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych mających miejsce w Polsce w ostatnich latach), zespół inżynierów PERI Polska pod kierownictwem Pana Sławomira Stożka przygotował i przeprowadził przedmiotowe warsztaty, w których to w ciągu trzech dni uczestniczyło łącznie 75 małopolskich strażaków ratowników ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego Kraków, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego Tarnów, Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Kraków, Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Nowy Sącz. Ćwiczenia poprzedzone były półtora godzinnym wykładem odnoszącym się do podstawowych zasad stabilizacji stropów i ścian o różnej konstrukcji.

W trakcie zajęć praktycznych realizowano cztery założenia polegające na: stabilizacji stropów przy pomocy podpór Multiprop (m.in. łączenie podpór do stabilizacji stropów o ponad standardowej wysokości, łączenie podpór w wieżę mające na celu zwiększenie nośności, stabilizowanie stropów pochyłych – zadanie zaprojektowanie na bazie rzeczywistego zdarzenia wybuchu gazu w Nowym Targu w 2008 r.), wykonanie stabilizacji ściany budynku do wysokości drugiego piętra, stabilizacji stropu i pochylonego słupa nośnego, wykonania stabilizacji ściany na wysokości 12 metrów przy pomocy podpory wysokonośnej HD 200 (zadania zaprojektowanie m.in. na bazie rzeczywistych zdarzeń wybuchy gazu w Katowicach i w Wiedniu w 2014 r.).

W trakcie pierwszego dnia ćwiczeń, małopolscy strażacy uczestniczący w zajęciach wypracowali metodę stabilizacji ściany budynku przy pomocy systemu podpór Multiprop tzw. systemem podpory latającej (flying). Strażacy ze SGPR w Nowym Sączu w trakcie szkolenia opracowali np.: kilka koncepcji szybkiego łączenia podpór Multiprop ze stemplami drewnianymi.

Przeprowadzone warsztaty okazały się cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników ćwiczeń i pokazały, że podpory używane w inżynierii budowlanej mogą być skutecznie wykorzystywane przez strażaków w  działaniach ratowniczych. Modułowy system Multiprop firmy PERI (oparty na max. 10 elementach) umożliwia  stabilizację naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podobnym do realizowanego przez podpory aktywne i te wykonywane na bazie drewna. Jego niewątpliwą zaletą jest prostota - uczestnicy ćwiczeń zgodnie stwierdzili, że korzystając z krótkich wskazówek instruktorów inżynierów budowlanych bez większych kłopotów byli w stanie całkowicie samodzielnie zrealizować otrzymane zadania, a także dzięki systemom PERI otrzymali możliwość wykonania stabilizacji naruszonych ścian i stropów na większych wysokościach.

25 kwietnia 2015 r. zatrzęsła się ziemia w Nepalu – z pomocą ofiarą kataklizmu wyruszyło m.in. 15 strażaków
z SGPR w Nowym Sączu – w grupie tej znaleźli się również uczestnicy niniejszego szkolenia. 

 

Tekst opracował:

bryg. Jacek Markiewicz - KM PSP Kraków;

kpt. Marcin Kwiatek - KW PSP Kraków.

Zdjęcia: kpt. Robert Niczyporuk KM PSP Tarnów, kpt. Marcin Kwiatek.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST