„Bezpieczeństwa dla budownictwa” – pokaz w Krakowie-Płaszowie

              W związku z realizacją porozumienia zawartego przez Komendanta Głównego PSP dotyczącego „Bezpieczeństwa dla budownictwa”, w dniu 19.05.2015r na terenie budowy estakady w Płaszowie przeprowadzono pokaz ewakuacji operatora dźwigu o wysokości 48 m i udzielenia mu pomocy medycznej. W pokazie uczestniczyli ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Krakowie. Pokaz był obserwowany przez kilkadziesiąt osób z f-my budującej estakadę wśród nich, wielu pracujących na wysokości. Scenariusz ćwiczenia dotyczył udzielenia pomocy operatorowi dźwigu, u którego doszło do silnego napadu bólowego w zakresie jamy brzusznej. Użycie drabiny mechanicznej lub podnośnika nie było możliwe z uwagi na trudny dojazd. Grupa 5 ratowników po drabinie dźwigu dotarła do kabiny operatora, po badaniu poszkodowanego z zachowanymi czynnościami życiowymi podjęto decyzję o konieczności ewakuacji w pozycji leżącej. Poszkodowanego umieszczono na noszach i opuszczono na ziemię zgodnie z zasadami ratownictwa wysokościowego. Na ziemi ratownicy udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Brawami podziękowano strażakom za sprawną ewakuację.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST