Narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego strażaków woj. małopolskiego

W dniu 16 lipca 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego dla strażaków woj. małopolskiego. Otwarcia narady dokonał st. bryg. Piotr Konar – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszy temat omówiony został przez st. bryg. Andrzeja Siekankę – Naczelnika Wydziału Kontrolno-rozpoznawczego i dotyczył działalności kontrolno-rozpoznawczej w zakresie wybranych elementów mających wpływ na prawidłowość i poprawność merytoryczną i prawną prowadzonych działań.

            W trakcie narady poruszono również kwestie takie jak np.:

  • Stanowiska „odbiorowe” wydawane przez KP/M PSP w świetle nowych regulacji w tym zakresie.
  • Sprawozdawczość z czynności kontrolno rozpoznawczych, BZ i mierniki.
  • Wydawanie decyzji administracyjnych - wnioski z wyroków sądu.
  • Regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.
  • Prewencja społeczna – letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

Podczas narady szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego przedstawiciele KM PSP w Krakowie, KM PSP w Nowym Sączu, KM PSP w Tarnowie oraz KP PSP w Oświęcimiu mieli możliwość podzielenia się niezwykle cennymi doświadczeniami dot. wybranych problemów związanych z prowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w trybie przewidzianym w art. 23 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz wydawaniem decyzji i stanowisk administracyjnych.

Na zakończenie omówione zostały zadania przewidziane do realizacji przez pion kontrolno-rozpoznawczy woj. małopolskiego w bieżącym roku.

fot. Ewa Kańka, WZ KW PSP Kraków

informację sporządził: st. kpt. Sebastian Woźniak, WZ KW PSP Kraków.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST