Chrońmy potrzebujących przed niewidzialnym zabójcą

W ramach 7 edycji konkursu „Kumulacja Dobrej Woli” organizowanego przez Fundację Lotto „Milion Marzeń” realizowany jest projekt pn. „Chrońmy potrzebujących przed niewidzialnym zabójcą”. W realizacji w/w projektu uczestniczą także strażacy Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie zrzeszeni w Małopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Zawodowego Strażaków "Florian" i Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Małopolska oraz pracownicy Krakowskiego Oddziału Totalizatora Sportowego. Akcje wspierają również Wolontariuszki Stowarzyszenia "Piękne Anioły", gdyż pomoc kierowana jest głównie do rodzin wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji materialnej a objętych pomocą Stowarzyszenia. Ponieważ akcja wpisuje się doskonale w realizowany od wielu lat w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie przez Państwową Straż Pożarną program „Nie dla czadu”, patronat nad akcją w Małopolsce objął Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Mróz.

Dzięki realizacji projektu zakupiono czujniki czadu dla potrzebujących, których sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Trzyosobowe zespoły składające się z Wolontariusza Fundacji Lotto Milion Marzeń, Wolontariuszki Stowarzyszenia Piękne Anioły oraz Strażaka dotarły do 28 rodzin w trudnej sytuacji materialnej, w których Stowarzyszenie Piękne Anioły wcześniej przeprowadziło remonty dziecięcych pokoi. Rodziny zamieszkują teren powiatu krakowskiego (Kraków oraz gminy: Kocmyrzów-Luborzyca i Słomniki). Zadaniem drużyn była edukacja dotycząca zagrożenia, jakie powoduje tlenek węgla oraz montaż zakupionych czujników czadu. Podczas spotkania przekazano informacje, co zrobić, aby uniknąć zatrucia czadem, jak postępować przy zatruciu CO, jak prawidłowo eksploatować urządzenia grzewcze, jak się zachować w momencie powstania pożaru lub innego zagrożenia, jak wezwać pomoc np. strażaków. O powyższych zasadach najmłodszym członkom rodzin (77 dzieciom) będzie przypominał czuwający na straży bezpieczeństwa pluszowy miś „Florek”, którego dzieci otrzymały od zespołu w trakcie spotkania.

Pragniemy zwrócić uwagę na ważny problem społeczny, jakim są zatrucia tlenkiem węgla. Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, tlenek węgla zwany jest również cichym, perfidnym zabójcą. Gromadzący się w pomieszczeniu tlenek węgla jest niewidocznym pozbawionym zapachu gazem. Ponieważ jest on niewyczuwalny przez nasze zmysły, czujka tlenku węgla jest niezastąpiona w jego detekcji.

W okresie trwania sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla. Małopolscy strażacy w okresie od 1 października 2014 r. do 1 kwietnia 2015 r. wyjeżdżali do 308 przypadków zatruć tlenkiem węgla, gdzie poszkodowanych zostało 210 osób a 8 osób poniosło śmierć. W obecnym sezonie grzewczym w Małopolsce w październiku i listopadzie strażacy do zdarzeń, z CO wyjeżdżali około 100 razy, ranne zostały 24 osoby a 1 osoba zmarła. W analogicznym okresie w Polsce strażacy odnotowali około 800 zgłoszeń, ponad 370 osób zostało rannych a 10 osób poniosło śmierć.

Dzięki w/w kampanii oraz działaniom strażaków można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat znaczący spadek liczby zdarzeń związanych z tlenkiem węgla oraz liczby osób poszkodowanych w wyniku zatrucia czadem. Mamy nadzieję, że dzięki „naszym” działaniom również uda się uratować ludzkie zdrowie a może nawet i życie a to będzie dla nas ogromną satysfakcją. Tym bardziej, że dotarliśmy do tych najbardziej potrzebujących, których nie stać na wydatek rzędu 100 zł na urządzenie.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

zdjęcia: st. kpt. Konrad Konik - KW PSP Kraków, Katarzyna Konwecka-Hołój - Stowarzyszenie Piękne Anioły.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST