„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

W dniu 19 czerwca 2015 roku w siedzibie Wydziału  Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza szczebla wojewódzkiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i wychowanków innych placówek wychowawczych pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”.

Nagrody ufundowali a następnie wręczyli Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa O/Małopolska a zarazem naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie – st. bryg. Andrzej Siekanka oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Pan Janusz Jankowski. W uroczystym wręczeniu uczestniczyła również Pani Małgorzata Jagodzińska - Przedstawicielka Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Organizatorem szczebla wojewódzkiego konkursu byli Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Wydział  Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Krakowie oraz SITP/O Małopolska. Celem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności bezpiecznego zachowania w przypadku występowania zagrożeń. Celem tegorocznej edycji było zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Konkurs miał na celu rozwinięcie dziecięcej wyobraźni i świadomości, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce lub podczas zabawy.

Zwycięzcy zostali wyłonieni przez komisję konkursową z pośród wielu prac nadesłanych z całego województwa. Nagrodzonych zostało w skali województwa 20 prac.

Pierwsze miejsce w grupie I zajął Mateusz Przystał ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II, Os. Pod Skarpą 10, Wadowice, natomiast w grupie II zwyciężyła Natalia Dybczak ze Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Słowackiego 2, Wadowice. Zwyciężczynią grupy III została Julia Serafin z Publicznego Gimnazjum im. J. Korczaka ul. Czarnowiejska 44, Brzesko, Mariusz Wójcik z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Kaczyna 50, Chocznia zdobył I miejsce w grupie IV. Dzieciom zostały również wręczone liczne wyróżnienia.

Po uroczystym wręczeniu nagród na dzieci czekała niespodzianka w postaci możliwości wizyty w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w trakcie której omówione zostały zasady przyjmowania zgłoszeń wpływających z telefonu alarmowego.

 

informację sporządził: st. kpt. Sebastian Woźniak,

zdjęcia: Ewa Kańka.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST