Spotkanie INSARAG Państw Grupy Regionalnej Afryka/Europa/Bliski Wschód

W dniach 1 – 2  października 2014 r. w Krakowie odbyło się spotkanie INSARAG Państw Grupy Regionalnej Afryka/Europa/Bliski Wschód.  Spotkanie zorganizowano w Polsce w związku z pełnieniem przez Państwową Straż Pożarną przewodnictwa w grupie w 2014 r.

Celem spotkania była dyskusja nad rozwojem polityki dotyczącej działań grup poszukiwawczo-ratowniczych w ramach INSARAG, a także dalszy rozwój regionu w zakresie przygotowania i reagowania na katastrofy naturalne. Ważnym elementem spotkania była dyskusja na temat nowych wytycznych INSARAG, których zatwierdzenie planowane jest na 2015 r., jak również omówienie planu działań w regionie w latach 2015-2017.

W pierwszym dniu w spotkaniu uczestniczyli m.in. Toni Frisch – ambasador INSARAG, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny PSP, nadbryg. Andrzej Mróz – małopolski komendant wojewódzki PSP, bryg. Mariusz Feltynowski – zastępca dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP.

Jak podkreślił komendant główny PSP w swoim wystąpieniu inaugurującym spotkanie, przewodnictwo Polski jest dużym wyróżnieniem, a zarazem wyzwaniem. Zaznaczył również, że nie miał wątpliwości, iż spotkanie powinno odbyć się w Krakowie zarówno ze względu na duży potencjał ratowniczy woj. małopolskiego, jak i również walory kulturowo-historyczne. "Państwowa Straż Pożarna może pochwalić się sprzętem bardzo zaawansowanym technologicznie nieodbiegającym od standardów pozostałych państw wchodzących w skład INSARAG, co zasługuje na szczególną uwagę, gdyż nasz kraj struktury ratownicze budował w ciągu ostatnich 25 lat wolności" - powiedział komendant główny PSP.

Jednym z punktów spotkania była wizyta gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza i nadbryg. Andrzeja Mroza wraz z pozostałymi uczestnikami spotkania na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, gdzie przedstawiono Małopolską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Nowego Sącza.

Następnie wizytowana była jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 6 KM PSP w Krakowie, gdzie zaprezentowany został sprzęt będący na wyposażeniu strażaków woj. małopolskiego. Szczególną uwagę zagraniczni goście zwrócili na kontenery pompowe oraz przeciwpowodziowe. Na duże uznanie zasłużył również trenażer pożarowy, w którym to goście mogli poczuć namiastkę pożaru wewnętrznego.

Na zakończenie pierwszego dnia komendant główny PSP udał się na poligon Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W drugim dniu w spotkaniu uczestniczył również Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW, który m.in. stwierdził, że Polacy mogą być dumni z wyszkolenia strażaków w ramach grup poszukiwawczo-ratowniczych. Toni Frisch potwierdził, że Polska jest silnym ogniwem w strukturze INSARAG, a spotkanie w Krakowie tylko potwierdza fakt, że na strażaków Państwowej Straży Pożarnej zawsze można liczyć i sprawdzają się oni w każdej sytuacji. Bryg. Mariusz Feltynowski szczegółowo omówił zadania grup poszukiwawczo-ratowniczych, podkreślając jednocześnie, że w ekstremalnych warunkach, z jakimi przychodzi im się zmierzyć, muszą być one samowystarczalne i w pełni niezależne. Ponadto podkreślił rolę certyfikacji i unifikacji zasad działania, ważną w celu potwierdzenia poziomu wyszkolenia i niezawodności.

Na zakończenie komendant główny PSP zaznaczył rolę i znaczenie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi państwami, zwracając uwagę również na fakt, że Polska dużo nauczyła się od innych, m.in. od niemieckiego THW i teraz ma możliwość spłacania tego długu, przekazując wiedzę następnym państwom.

Opracowanie: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP;

kpt. Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy KW PSP w Krakowie


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST