Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

          W dniu 14 maja 2014 roku w KW PSP w Krakowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka zorganizowane przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Andrzeja Mroza. Uroczystość rozpoczął Hejnał Mariacki, który grany jest codziennie z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

          W uroczystościach udział wzięli m.in.: parlamentarzyści z terenu województwa małopolskiego, Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Józef Galica, Prezes ZOW ZOSP RP, Poseł na Sejm – Edward Siarka, Dyrektor Oddziału Wykonawczego ZOW ZOSP RP – Kazimierz Sady a także Szefowie i przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze PSP i druhowie OSP.

          Przybyłych gości przywitał nadbrygadier Andrzej Mróz. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż ubiegły rok obfitował w interwencje związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu oraz działaniem silnego wiatru co miało miejsce np. w okresie świątecznym na Podhalu. Jak podkreślił Małopolski Komendant Wojewódzki PSP sprawne działanie strażaków możliwe było dzięki pozyskanemu sprzętowi.

          W trakcie uroczystości wyróżnionym strażakom oraz innym osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej wręczono medale za ofiarność i odwagę, krzyże zasługi, medale za długoletnią służbą, odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, medale za zasługi dla pożarnictwa oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Ponadto strażacy, którzy powierzone obowiązki służbowe realizowali ze szczególnym zaangażowaniem uhonorowani zostali nagrodami pieniężnymi Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Komendanta Głównego PSP a także dyplomami Komendanta Głównego PSP.

          Jednym z punktów uroczystości a zarazem efektem wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie z Akademią Morską w Gdyni było przekazanie przez prof. Zbigniewa Burcia - Kierownika Katedry Eksploatacji Statków Akademii Morskiej w Gdyni  lekkiego pojazdu amfibijnego.

          Spośród zaproszonych gości jako pierwszy głos zabrał Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, który zwracając się do osób odznaczonych medalem za ofiarność i odwagę wyraził podziw i uznanie podkreślając jak wielką trzeba mieć odwagę żeby wynieść kogoś z płonącego domu. Jednocześnie Jerzy Miller podziękował wszystkim strażakom, za to że codziennie gotowi są aby bez względu na ryzyko nieść pomoc.

          Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, który podziękował za poczucie bezpieczeństwa jakie dają strażacy zarówno mieszkańcom małopolski jak i osobom odwiedzającym województwo małopolskie. Kolejno prezes ZOW ZOSP RP – Edward Siarka podziękował za codzienną współpracę podczas szkoleń oraz wspólnych akcji.

            Na zakończenie uroczystości nadbrygadier Andrzej Mróz podziękował wszystkim za przybycie.

 

Opracował: kpt. Sebastian Woźniak – Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

Zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Cegła.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST