Warsztaty doskonalenia zawodowego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Małopolska” – Zakrzówek – maj 2014r.

Warsztaty doskonalenia zawodowego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Małopolska” – Zakrzówek – maj 2014r.

 

W dniach 6-9 maja 2014 r., Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie zorganizował warsztaty doskonalenia zawodowego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Małopolska” COO, których tematem było podnoszenie obiektów z dna przy użyciu balonów wypornościowych. Zajęcia realizowane były na zbiorniku wodnym „Zakrzówek”, znajdującym się w Krakowie przy ulicy Wyłom.

Celem warsztatów było przygotowanie nurków SGRW-N „Małopolska” do wykonywania ratowniczych prac podwodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. 2011 nr 128 poz. 728).

 

Zadaniem nurków było przeprowadzenie zwiadu nurkowego wykorzystując znane techniki działań ratowniczo-poszukiwawczych, podniesienie obiektu z dna przy użyciu otwartych balonów wypornościowych o różnej wyporności, przemieszczenie obiektu w wskazany punkt oraz kontrolowane opuszczenie obiektu na dno zbiornika.

 

W warsztatach brało udział 38 nurków z komend powiatowych i miejskich PSP
woj. Małopolskiego.

 

W czasie dwóch cykli dwudniowych zajęć praktycznych prowadzonych w Krakowie na zbiorniku wodnym „Zakrzówek”, nurkowie przygotowywali się do wykonywania zadań ratowniczych poprzez:

  1. Wykonywanie zadań podwodnych w oparciu o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedury dotyczące prac podwodnych.

  2. Sprawienie sprzętu niezbędnego do wykonywania ratowniczych prac podwodnych o charakterze ekologicznym.

  3. Planowanie prac podwodnych.

 

Zajęcia były doskonałym sprawdzianem przygotowania jednostek ratowniczo-gaśniczych, w których stacjonują zastępy nurków wchodzących w skład SGRW-N „Małopolska”.

 

Opracował:

st. kpt. Bartłomiej Głuszek

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST