140303

Zgrupowanie szkoleniowo – kondycyjne dla ratowników wysokościowych SGRW z województwa małopolskiego

Na przełomie lutego i marca br. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Krakowie zgodnie z Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadził na terenie Tatr Polskich dwa zgrupowania szkoleniowo – kondycyjne dla ratowników wysokościowych SGRW z województwa małopolskiego.

Pierwsze zgrupowanie odbyło się w dniach od 24 do 28 lutego i uczestniczyło w nim dziewięcioro ratowników. W drugim zgrupowaniu, od 3 do 7 marca, uczestniczyło ośmiu ratowników. W programie zgrupowań przewidziano szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w górach w warunkach zimowych, w tym szkolenie z detektorami lawinowymi,  wspinaczki w warunkach zimowych. Wszystkie zajęcia praktyczne dopełnione były elementami kondycyjnymi, mającymi  na celu poprawę sprawności fizycznej i wydolności ratowników wysokościowych. Organizacja takich zajęć jest konieczna ze względu na duży wysiłek ratowników wykonywany podczas dojścia ze sprzętem do poszkodowanego w trudnodostępnym terenie oraz podczas prowadzenia działań ratowniczych technikami linowymi. Zadania podczas zgrupowań wykonywane były w sposób ciągły, wymagający od ratowników dużego zaangażowania.

Rozpoczęcie zgrupowań miało miejsce w jednostkach, gdzie zadaniem ratowników było przygotowanie sprzętu indywidualnego i grupowego w sposób umożliwiający natychmiastowe wyjście w góry po dojeździe do Zakopanego. Po załatwieniu spraw organizacyjnych i logistycznych w Zakopanem wszyscy wyruszyli na szlak w kierunku schroniska Murowaniec. Warunki pogodowe w pierwszy dzień zgrupowań były zbliżone: u podnóża gór panowała wiosenna aura, a przy dojściu do szlaku w Kuźnicach rozpościerała się gęsta mgła. W miarę poruszania się ratowników w kierunku schroniska, temperatura spadała, szlak stawał się  coraz bardziej oblodzony, a mgła gęstniała. Ostatecznie droga do schroniska zajmowała niewiele ponad 2 godziny. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się zajęcia praktyczne z zakresu bezpieczeństwa w górach w warunkach zimowych. W ćwiczeniach zastosowano detektory lawinowe. Wieczorem natomiast zostały omówione zagadnienie związane z bezpieczeństwem oraz wspinaczką zimową w Tatrach.

O ile podczas pierwszego zgrupowania drugi dzień przywitał uczestników całkowicie bezchmurnym niebem tak zwaną „lampą”, która panowała do końca zgrupowania, o tyle w drugim terminie pogoda była zmienna. Drugiego  dnia realizowano wspinaczkę na Granaty w okolicach Czarnego Stawu Gąsienicowego. Następnego dnia, tj. w środę, kontynuowano doskonalenie umiejętności wspinaczkowych w warunkach zimowych, wchodząc na Kościelec południową granią, a późnym popołudniem wszyscy zeszli do Zakopanego.

Czwarty dzień zgrupowania został przeznaczony na doskonalenie technik poruszania się w warunkach zimowych w górach oraz zajęcia kondycyjne. W pierwszym terminie zgrupowania, wieczór przeznaczono na przygotowanie i sklarowanie sprzętu na potrzeby akcji jaskiniowej do Partii Krakowskich w Jaskini Kasprowej Niżnej. Niestety wysoki poziom wód w Tatrach spowodowany brakiem niskich temperatur, które utrzymywałyby się w górach przez dłuższy okres, umożliwił dojście jedynie do Wiszącego Jeziorka.

Tegoroczne zgrupowania kondycyjno - szkoleniowe zdecydowanie można uznać za udane. Pogoda choć różna była stabilna co pozytywnie wpłynęło na realizację planu. Przez 5 dni zajęcia realizowane były od rana do wieczora poprawiając kondycję wszystkich uczestników, a połączenie działalności jaskiniowej z powierzchniową dało możliwość kształtowania odporności psychofizycznej w różnych warunkach.

 

Agnieszka Figuła.

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST