140204

Seminarium szkoleniowe pt.: „Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów”

                        W dniach 18 – 19 lutego 2014 r.  w „Hotel Turówka” w Wieliczce odbyło się seminarium szkoleniowe pt.: „Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów” wraz z odprawą pionu kontrolno-rozpoznawczego dla strażaków woj. małopolskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz z Małopolskim Oddziałem SITP. W seminarium uczestniczyli m.in.: nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Piotr Konar – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Andrzej Siekanka – Prezes SITP Oddział Małopolska, Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP, funkcjonariusze PSP realizujący czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z terenu woj. małopolskiego.

Seminarium otworzył nadbryg. Andrzej Mróz podkreślając znaczenie projektowania budynków zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz wpływ czynności kontrolno-rozpoznawczych na ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, jak również odpowiednie przygotowanie obiektu do działań podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Podczas spotkania dokonano oceny realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy PSP w roku 2013 oraz przedstawiono kierunki działań na rok 2014.

Uczestników seminarium swoją obecnością zaszczycił st. bryg. Paweł Janik - Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP, który odniósł się do stosowania procedur dotyczących realizacji monitoringu pożarowego oraz omówił zmiany proceduralne w zakresie "odbiorów obiektów" pod kątem ochrony przeciwpożarowej.  Ponadto st. bryg Paweł Janik poruszył aktualne problemy dotyczące uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej  obiektów i stosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych oraz przedstawił wykład na temat rozpoczętych prac legislacyjnych w zakresie deregulacji zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na szczególna uwagę zasługuje również wygłoszony przez Lucjana Myrdę – wieloletniego V-ce Prezes ZG SITP, członka honorowego SITP, referat na temat: „Praktyczne skutki wprowadzenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz zmian do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych”.

Przedstawiciele z Komend Powiatowych PSP w Chrzanowie, Myślenicach i Oświęcimiu omówili niedociągnięcia popełniane podczas uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, uwidaczniane podczas zajmowania przez Komendanta Powiatowego PSP w trybie art. 56 prawa budowlanego stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wynikające stąd problemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków.

W trakcie seminarium poruszono również aktualne problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów dotyczące: uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, stosowania w nich rozwiązań zastępczych i zamiennych w tym opracowywania ekspertyz technicznych, stosowania technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach, a także zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zmian w przepisach przeciwpożarowych i warunkach techniczno-budowlanych, roli i zadań rzeczoznawcy
w procesie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów oraz inne zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

           Podsumowania seminarium dokonał bryg. Andrzej Siekanka, który podziękował wszystkim za udział i dotychczasową dobrą współpracę podkreślając pozytywną rolę
w ochronie przeciwpożarowej jaką spełniają seminaria szkoleniowe.

 

informację sporządził: kpt. Sebastian Woźniak

zdjęcia: mł. kpt. Sylwester Garnek.

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST