140203

Uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu pożarniczego połączone z roczną naradą szkoleniową kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego.

Dnia 11 lutego 2014 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu pożarniczego połączone z roczną naradą kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego. W uroczystościach wzięli udział m.in.: Komendant Główny PSP – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie – Małgorzata Mrugała, Prezes ZOW ZOSP RP, Poseł na Sejm RP –Edward Siarka, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Andrzej Mróz, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Konar, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Józef Galica, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - st. bryg. Bogusław Kogut, parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa małopolskiego, Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP woj. małopolskiego oraz funkcjonariusze PSP i druhowie OSP.

Przybyłych gości przywitał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Andrzej Mróz. Spotkanie rozpoczęło się od odprawy Komendanta Głównego PSP – generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza z kadrą kierowniczą PSP woj. małopolskiego, podczas której Komendant Główny przedstawił jak wygląda funkcjonowanie Państwowej Straż Pożarnej na terenie woj. małopolskiego w odniesieniu do pozostałych województw.  Generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz podkreślił jak duże znaczenie na ograniczenie liczby interwencji straży oraz liczbę osób poszkodowanych w wyniku pożarów oraz miejscowych zagrożeń ma prewencja społeczna.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnionym strażakom odznak zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz nagród pieniężnych. Następnie przystąpiono do uroczystego przekazania samochodów i sprzętu pożarniczego jednostkom PSP woj. małopolskiego. Po poświęceniu samochodów oraz sprzętu zakupionego w 2013 roku uroczyście wręczono akty przekazania.

W 2013 roku zakupiono za kwotę 3.290.670,80 zł. i przekazano do eksploatacji między innymi: (bez uwzględnienia środków finansowych z funduszy UE)

 

 • 5 lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczych 4x4,
 • średni samochód ratowniczo – gaśniczy,
 • 3 kontenery (1 na środek gaśniczy i 2 wężowe),
 • zestaw namiotów do dekontaminacji wraz z przyczepą transportową,
 • 3 sprężarki powietrzne,
 • wyposażenie stacji do obsługi i konserwacji sprzętu ODO,
 • umundurowanie i środki ochrony osobistej dla strażaków (ubrania i rękawice).

 

W ramach zadań realizowanych przez tutejszą Komendę łącznie wydatkowano z funduszy UE w 2013 r. 6 295 664,44 PLN,  w tym:

 

 •  Za pośrednictwem KG PSP pozyskano (5 129 641,44):
  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym,
  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4,
  • ciągnik siodłowy z naczepą cysterną do wody o pojemności min. 25 000 l.,
  • 16 zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych,
  • lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą,
  • średni samochód ratownictwa technicznego.
 • Wizyta studyjna w Komendzie Straży  Pożarnej  w Uppsali (Szwecja), wizyta przedstawicieli holenderskiej i szwedzkiej Straży Pożarnej, udział w pracach Komisji Międzyrządowej PL-SK (42 523, 00 zł.)
 • Budowa Wojewódzkiego Systemu Przetwarzania Danych (1 123 500,00 zł.),

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Komendant Główny PSP – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Podczas swojego przemówienia KG PSP wyraził przekonanie, iż przekazany sprzęt w znacznym stopniu usprawni działanie strażaków, tym bardziej że jak można było ostatnio zaobserwować podczas sprawnie przeprowadzonej akcji gaszenia pożaru zakładów chemicznych w Oświęcimiu, kompetencji i kwalifikacji do jego wykorzystania małopolskim strażakom nie brakuje. Generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz podziękował również wszystkim za niezwykłą przychylność podczas pozyskiwania środków finansowych na zakup samochodów i sprzętu pożarniczego.

Kolejno przemówił Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, który odnosząc się do grudniowych interwencji związanych z usuwaniem skutków halnego, zaznaczył że wręczone odznaczenia są jak najbardziej zasłużone. Wojewoda Małopolski podkreślił również, że: dzięki ofiarnej pracy strażaków, jeśli w oczach ludzkich można było dostrzec łzy, to tylko wdzięczności.

Następnie Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa wyraził zadowolenie, że tak sprawnie funkcjonuje wielowymiarowy model współpracy umożliwiający pozyskiwanie środków finansowych oraz zakup specjalistycznego i nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, dzięki któremu wspólnie można służyć Małopolsce.

 Następnie odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego, podczas której Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Andrzej Mróz podsumował działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie w 2013 r. Kolejno wystąpił Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - st. bryg. Bogusław Kogut, który przedstawił zadania jakie zostały zrealizowane na przestrzeni ubiegłego roku w podległej mu jednostce organizacyjnej.

Na zakończenie narady Komendant Główny PSP – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, podziękował za pracę i służbę wszystkim strażakom i kadrze kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP. W trakcie swojego wystąpienia Komendant Główny wyraził przekonanie, iż kompetencje strażaków pozwolą na właściwe wykorzystanie przekazanego sprzętu.

W 2013 roku małopolscy strażacy interweniowali  36 426 razy, co stanowi spadek w stosunku do roku 2012 o 9,5 %. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć tendencję dot. zmiany charakteru interwencji Państwowej Straży Pożarnej, gdyż interwencji związanych z pożarami w ubiegłym roku było jedynie 8 690, co stanowi  24 % ogólnej ilości zdarzeń. Statystycznie strażacy w 2013 roku wyjeżdżali do zdarzenia co 14 minut, do miejscowego zagrożenia co 22 minuty a do pożaru co 60  minut.

 

informację sporządził:

kpt. Sebastian Woźniak – Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Cegła, KW PSP Kraków.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST