140202

Pożar hali produkcyjnej w zakładach chemicznych Synthos Dwory w Oświęcimiu

W dniu 8 lutego 2014 r. o godz. 4.35 do KP PSP w Oświęcimiu wpłynęło zgłoszenie  o pożarze w budynku degazacji Wydziału Polimeryzacji, na terenie zakładów chemicznych Synthos Dwory zlokalizowanych przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu.

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa samochody gaśnicze, wraz z cysterną i podnośnikiem z KP PSP w Oświęcimiu. Ponadto, zgodnie z przyjętymi procedurami alarmowania, do służby wezwano niezwłocznie dodatkowych strażaków, zaalarmowano wyznaczone jednostki OSP z terenu powiatu oświęcimskiego oraz niezbędny sprzęt spoza powiatu, będący w dyspozycji Małopolskiej Brygady Odwodowej, w tym plutony ratowniczo – gaśnicze, kontenery ze środkiem pianotwórczym oraz podnośniki hydrauliczne. Zaalarmowano także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

Początkowo działania straży pożarnej polegały na podawaniu środka gaśniczego przy użyciu działek wodno–pianowych z zewnątrz. Działania utrudniało silne zadymienie wewnątrz hali. Po wstępnym opanowaniu pożaru działania gaśnicze prowadzone były również od wewnątrz budynku. Strażacy cały czas monitorowali powietrze pod kątem możliwości wystąpienia szkodliwych substancji. Podczas działań nie stwierdzono zagrożenia chemicznego ani zagrożenia wybuchem.

Sprawne działanie podmiotów ratowniczych przyczyniło się do szybkiego opanowania zagrożenia i ugaszenia pożaru. Następnie obiekt został przewietrzony i oddymiony, a siły odwodowe spoza powiatu wycofane z działań.

W akcji udział brali m.in.: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Andrzej Mróz, Oficer Operacyjny Województwa – bryg. Andrzej Siekanka oraz Grupa Operacyjna KP PSP w Oświęcimiu na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Oświęcimiu – mł. bryg. Piotrem Filipkiem.

W kulminacyjnym momencie w działania zaangażowane było 37 zastępów straży pożarnej, w liczbie 132 strażaków oraz służby współdziałające i pracownicy zakładu z kierownictwem na czele.


informację sporządził: kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

Zdjęcia: www.oswiecimskie24.pl

 

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST