140201

VIII edycja etapu okręgowego Programu PCK-OSP-PSP pod hasłem
„Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

       W dniu 1 lutego 2014 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji programu strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”. 

Przybyłych gości przywitał  Marek Kwaśnica - Prezes OSP Izdebnik. Uroczystego otwarcia dokonał Jerzy Kornaus – Członek Zarządu Głównego PCK, Przewodniczący Rady Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Spotkanie uświetniły swoją obecnością a następnie dokonały wręczenia dyplomów i pamiątkowych pucharów dla strażaków-krwiodawców następujące osoby: Edward Siarka - Prezes ZOW ZOSP RP, Poseł na Sejm RP, Andrzej Harężlak - Wicewojewoda Małopolski, st. bryg. Piotr Konar – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Stanisław Kracik – Prezes Zarządu Głównego PCK, Andrzej Siekanka – Prezes SITP o/Małopolska, Krzysztof Olchawa – członek Prezydium Rady Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, Daria Krasny – sekretarz, instruktor ds. krwiodawstwa MOO PCK oraz Komendanci powiatowi i Miejscy PSP z terenu woj. małopolskiego.

W województwie małopolskim VIII edycję Programu pod hasłem „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, pozwoliła wyłonić:

 

W kategorii I – Najaktywniejsza Jednostka PSP:

Zdobywcę I miejsca   – KM PSP w Nowym Sączu,

Zdobywcę II miejsca   – KP PSP w Gorlicach,

Zdobywcę III miejsca  – KP PSP w Oświęcimiu.

 

W kategorii II – Najaktywniejsza Jednostka OSP:

Zdobywcę I miejsca   – OSP Zakrzów, 

Zdobywcę II miejsca  – OSP Jadownik, 

Zdobywcę III miejsca – OSP Kwiatonowice. 

 

W kategorii III – Najaktywniejsza JRG:

Zdobywcę I miejsca   - JRG PSP w Krynicy –Zdroju,

Zdobywcę II miejsca   -JRG PSP w Chrzanowie,

Zdobywcę III miejsca  -JRG PSP w Limanowej.

 

W kategorii IV– Najaktywniejszy Strażak Indywidualny:

I miejsce -   Pan Wiesław Solak  - z OSP Zakrzów,

II miejsce -  Pan Bartłomiej Zastępa –  z OSP Moszczenica,

III miejsce - Pan Paweł Hajduga – z JRG PSP Krynica-Zdrój.

 

W kategorii V– za Największą ilość pozyskanej krwi

Wyróżnienie  dla KM PSP w Nowym Sączu z ilością 88,650 litrów krwi,

Wyróżnienie  dla jednostki OSP w Zakrzowie z ilością krwi 202,350 litrów krwi.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że od 2009 roku małopolskie jednostki straży pożarnej zdobywają wysokie lokaty w etapie ogólnopolskim. Miłym akcentem było zwycięstwo JRG PSP w Krynicy Zdroju w kategorii najaktywniejsza JRG jak i również zdobycie przez OSP Zakrzów II miejsca w kategorii najaktywniejsza jednostka OSP.

 

Program pn. "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" realizowany jest od 2006 roku. Celem programu jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew oraz propagowanie idei krwiodawstwa wśród strażaków oraz społeczności lokalnych.

W VIII edycji w 2013 r. pozyskaliśmy od 310 strażaków oraz innych osób przez nich zachęconych łącznie rekordową ilość krwi 1 159,6090 litrów, w porównaniu do 2012 r. więcej o niemal 160 litrów krwi. Na tak dobry wynik małopolskich strażaków złożyło się wiele czynników. Jednym z nich jest zawodowa misja strażaków i ich społeczne zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego. Łącznie w ramach wszystkich ośmiu edycji, dzięki ofiarności i zaangażowaniu strażaków pozyskano 4 389,899 litrów bezcennego daru.

Informację sporządził: kpt. Sebastian Woźniak.

Zdjęcia www.powiatlive.pl; www.izdebnik.info

 

 

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST