Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy dla PGNiG S.A. Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego w Swarzowie

          W związku z zapisami art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Decyzją Nr 385/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyjął zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy dla PGNiG S.A. Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego w Swarzowie, zaliczonego do grupy zakładów o dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej. Plan został sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze.

         PMGZ Swarzów położony jest w województwie małopolskim w powiecie dąbrowskim w gminach Dąbrowa Tarnowska i Olesno. Prowadzi on usługę zatłaczania i odbioru gazu ziemnego z górotworu. Pojemność czynna magazynu wynosi 90 mln nm3. Substancje niebezpieczne znajdujące  się na terenie PMGZ Swarzów to gaz ziemny oraz metanol. Analiza ilości i rodzajów substancji występujących na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego w  Swarzowie wykonana przez Zakład Dużego Ryzyka wykazała, że ilość substancji zgromadzona na powierzchni stanowi znikome ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Istniejący system kontroli instalacji procesowych wyklucza możliwość wypływu znacznej ilości gazu ziemnego.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST