Podziękowania za pomoc w zabezpieczeniu Forum Ekonomicznego i Festiwalu Biegowego

            W dniu 17 grudnia 2014 r. Zygmunt Berdychowski - Przewodnicy Rady Programowej Forum Ekonomicznego złożył na ręce nadbryg. Andrzeja Mroza - Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za wniesiony trud planistyczny i organizacyjny w zabezpieczeniu cyklicznie odbywającego się w Krynicy Zdroju Forum Ekonomicznego i Festiwalu Biegowego. Zygmunt Berdychowski zaznaczył, że dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu ze strony strażaków udało się zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wszystkich edycji Forum Ekonomicznego i Festiwalu Biegowego, co jak podkreślił ze względu na udział tysięcy uczestników na rozległym terenie, nie było rzeczą prostą.

 

informację sporządził: kpt. Sebastian Woźniak – Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST