Konferencja promocyjna projektu pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap II”

4 grudnia 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja promocyjna projektu pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap II”. 
Przedmiotem projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w imieniu i na rzecz 12 komend wojewódzkich PSP oraz 5 szkół pożarniczych, był zakup 100 zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych. 
Całkowita wartość projektu - 6 645 452,31 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosiło 5 648 634,46 zł. Wartość sprzętu, który trafił do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce - 1 104 776,84 zł. Projekt „Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap II” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał nadbryg. Andrzej Mróz - małopolski komendant wojewódzki PSP. Uczestniczyli w niej również m.in. gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny PSP; Wojciech Kozak – wicemarszałek woj. małopolskiego; Józef Krzyworzeka – starosta krakowski; Marek Dworak – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie; a także komendanci wojewódzcy PSP, komendanci CS PSP w Częstochowie i SA PSP w Krakowie, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. małopolskiego. 

Dzięki zakupionym narzędziom strażacy będą w stanie działać jeszcze szybciej i skuteczniej, a co za tym idzie skrócić czas akcji ratowniczej o kilka, często decydujących o życiu minut. 

Konferencji towarzyszyły strażackie pokazy na krakowskim Małym Rynku, skierowane do wszystkich mieszkańców oraz turystów odwiedzających Kraków. Pokazy obejrzeli także strażacy z Ukrainy, którzy odbywają obecnie szkolenie w ramach wymiany międzynarodowej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Dużym zainteresowaniem obecnych cieszyły się symulator dachowania oraz kino 5D. Osoby, które skorzystały z urządzeń, podkreślały, że przemawiają one do wyobraźni, gdyż zmuszają do refleksji nad własnym bezpieczeństwem. Ponadto strażacy zorganizowali punkt wydawania kart ratowniczych - pozornie zwykłych kartek papieru, które mogą uratować życie,

 

Opracowanie: kpt. Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz Wydział Informacji i Promocji KG PSP

Zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Cegła, KW PSP Kraków.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST