Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej woj. Małopolskiego

W dniu 10 czerwca 2014 r. na terenie powiatu olkuskiego odbyły się IV Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. małopolskiego.

Idea mistrzostw ratowniczych dotarła do naszego kraju ponad 10 lat temu z Czech, gdzie organizowano je głownie dla zespołów ratownictwa medycznego. W Polsce początkowo, też głównie brały udział zespoły Pogotowia Ratunkowego, jednak powoli do konkurencji z nimi dołączały załogi z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Taka forma ćwiczeń jest doskonałym sprawdzianem umiejętności zespołów ratowniczych.

Do konkurencji przystąpiły 5 osobowe załogi strażaków reprezentujące wszystkie 19 Komend Państwowej Straży Pożarnej z naszego województwa i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Dla zawodników przygotowano różnego rodzaju zadania. Dotyczyły one różnych aspektów ratowniczych.

Na pierwszym stanowisku zlokalizowanym na widokowym wzgórzu w okolicach Kluczy, z którego rozpościera się widok na Pustynię Błędowską zasymulowano pożar lasu. Załogi miały jak najszybciej podać skuteczny prąd wody a następnie jak najszybciej przygotować samochód ratowniczo gaśniczy do działań przy kolejnym pożarze. Szczególnym utrudnieniem była duża różnica poziomów pomiędzy samochodem gaśniczym a miejscem pożaru. Z powodu dużego wysiłku, u jednego ze strażaków pojawiały się objawy zawału mięśnia sercowego. Ratownicy musieli także udzielić fachowej pomocy koledze.

W kolejnym zadaniu w symulowanym wypadku samochodowym dochodziło do rozszczelnienia instalacji gazowej i zapaleniu się jej. W pojeździe pozostawała ciężarna kobieta i niemowlę w foteliku na tylnym siedzeniu. Strażacy mieli za zadanie jak najszybciej zabezpieczyć pojazd i udzielić pomocy poszkodowanym. Tutaj pojawiało się sedno zadania. Pozorująca kobieta była w rzeczywistości psychologiem z Państwowej Straży Pożarnej i oceniała w jaki sposób prowadzone jest wsparcie psychiczne realizowanego przez ratowników.

Trzecie zadanie miało miejsce w parku miejskim, gdzie agresywny pies ugryzł kilkunastoletniego chłopca w szyję, co doprowadziło do masywnego krwotoku z tętnicy szyjnej. Umiejętność postępowania z psem oraz natychmiastowa pomoc chłopcu stanowiły podstawowe elementy oceny w tym zadaniu.

Całość Mistrzostw została wzbogacona przez pokazy Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej z JRG nr 2 i OSP z Nowego Sącza, która udowodniła jak doskonale wytresowane są psy, które pomagają strażakom podczas poszukiwania osób np. uwięzionych pod gruzami na skutek katastrof budowlanych. Również na Rynku Olkuskim odbyła się impreza promująca wśród dzieci udzielanie pierwszej pomocy.

W mistrzostwach zwyciężyła drużyna JRG KP PSP w Suchej Beskidzkiej, a tuż za nią uplasowały się JRG z KM PSP w Tarnowie oraz z KP PSP w Olkuszu. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbyło się na rynku w Olkuszu, gdzie wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom gratulował wiedzy, umiejętności i zaangażowania Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbrygadier  Andrzej Mróz oraz Starosta Powiatu Olkuskiego – Barbara Rzońca.

Informację sporządził:

bryg. Jacek Nitecki, kpt. Sebastian Woźniak,

Zdjęcia: str. Adrian Michalski.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST