130304

Podpisanie wspólnych ustaleń o współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego

20 marca 2013 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz podpisał wspólne ustalenia o współpracy z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Arturem Kanią pn.: „Protokół wspólnych ustaleń z odprawy Komendantów Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego i Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego woj. małopolskiego przeprowadzonej w Regietowie – Ujście Gorlickie w dniach 27-29 listopada 2012 r.”. Przy podpisaniu ustaleń o współpracy obecny był Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Konar oraz Naczelnik Wydziału Kontrolno-rozpoznawczego bryg. Andrzej Siekanka.

Współpraca pomiędzy Komendami Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego oraz Inspektoratami Nadzoru Budowlanego województwa małopolskiego realizowana będzie w szczególności poprzez:

1. Wzajemne przekazywanie informacji o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych, wybuchowych i innych miejscowych zagrożeniach, mogących spowodować katastrofę budowlaną;

2. Współudział w ustalaniu przyczyn i okoliczności powstania katastrof obiektów budowlanych;

3. Wspieranie oraz upowszechnianie inicjatyw i rozwiązań technicznych, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych;

4. Konsultowanie stanowisk w zakresie udzielanych wyjaśnień do przepisów dotyczących wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych;

5. Dokonywanie wymiany danych statystycznych dotyczących zagrożeń pożarowych oraz stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych;

6. Wymianę informacji dotyczących sprzętu i urządzeń, które mogą być wykorzystywane do działań ratowniczych

7. Udział specjalistów nadzoru budowlanego w pracach sztabów powoływanych w czasie akcji ratowniczych;

8. Wspólne inicjowanie prac naukowo-badawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych;

9. Udostępnianie i wymianę publikacji, materiałów informacyjnych oraz interpretacji i istotnych   wyjaśnień z zakresu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

10. W razie stwierdzenia celowości przeprowadzane będą wspólne czynności kontrolno- rozpoznawcze na obiektach.

Informację sporządził: kpt. Sebastian Woźniak.

Fot.: Ewa Kańka.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST