130502

Wojewódzkie Obchody „Dnia Strażaka 2013” połączone z uroczystością oddania do użytku obiektu strażnicy KM PSP w Nowym Sączu.

W dniu 14 maja 2013 roku o godz. 11.00 uroczystą Mszą Świętą odprawioną w intencji strażaków w Bazylice Kolegiackiej Św. Małgorzaty rozpoczęły się w Nowym Sączu Wojewódzkie Obchody „Dnia Strażaka 2013” połączone z uroczystością oddania do użytku obiektu strażnicy KM PSP w Nowym Sączu.

         Organizatorem wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 2013 r., których główna część odbyła się na placu wewnętrznym KM PSP w Nowym Sączu przy ul. Witosa 69, był Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: Komendant Główny PSP – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wicewojewoda Małopolski – Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - st. bryg. Bogusław Kogut, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Konar, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Józef Galica, Prezes ZOW ZOSP RP, Poseł na Sejm – Edward Siarka, Dyrektor Oddziału Wykonawczego ZOW ZOSP RP – Kazimierz Sady, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – płk Andrzej Zając, Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ryszard Nowak, Wicestarosta Nowosądecki – Mieczysław Kiełbasa, Naczelnik GORP – Jacek Dębicki, parlamentarzyści z terenu województwa małopolskiego, a także Szefowie i przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze PSP i druhowie OSP.

Po przywitaniu przybyłych gości nadbrygadier Andrzej Mróz podziękował za pomoc i niezwykłą przychylność wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania nowoczesnej strażnicy przystosowanej do potrzeb profesjonalnej służby ratowniczej jaką jest Państwowa Straż Pożarna.

W trakcie uroczystości wyróżnionym strażakom wręczono odznaczenia i awanse na wyższy stopień służbowy.

Następnie po odczytaniu aktu przekazania w użytkowanie strażnicy, który wręczono Komendantowi Miejskiemu PSP w Nowym Sączu – st. bryg. Januszowi Basiadze przystąpiono do uroczystego otwarcia obiektu strażnicy. Obiekt strażnicy został poświęcony przez jego Ekscelencję Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, Kapelana Krajowego Strażaków - Księdza bryg. Jana Krynickiego oraz Kapelana Małopolskich Strażaków - księdza mł. bryg. Władysława Kuliga.

Po oficjalnym otwarciu strażnicy głos zabrał st. bryg. Janusz Basiaga. Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu przyłączył się do podziękowań za pomoc w realizacji inwestycji. Następnie głos zabrał Komendant Główny PSP – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Podczas swojego przemówienia KG PSP wyraził przekonanie, iż strażnica KM PSP w Nowym Sączu jest nowoczesnym obiektem jak przystało na nowoczesną formację, który może być wizytówką straży. Generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz podkreślił wielofunkcyjność powstałej strażnicy. Kolejno przemówił Wicewojewoda Małopolski – Andrzej Harężlak przedstawiając nowopowstałą strażnicę jako przykład realizacji wspaniałych inwestycji. Wicewojewoda złożył życzenia strażakom i podziękował za wybranie takiej drogi życiowej wyrażając podziw i uznanie dla ilości wiedzy i umiejętności jaką trzeba zdobyć żeby służyć człowiekowi i ratować mienie. Również Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak podziękował za poczucie bezpieczeństwa jakie daje mieszkańcom małopolski tak wspaniale wyszkolona i wyposażona służba ratownicza jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Dodatkowo prezes ZOW ZOSP RP – Edward Siarka podziękował za to, że w strażnicy znalazło się miejsce dla przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych.

Uroczystości uświetnił udział Kompani Honorowej SA PSP Kraków z pocztami flagowym i sztandarowym, Małopolskiej Kompani Honorowej z pocztem sztandarowym, kompani towarzyszącej z KM PSP w Nowym Sączu z pocztem sztandarowym. Dodatkową atrakcję stanowiła musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i defilada pododdziałów pieszych.

Po zakończeniu uroczystości udostępniono obiekt strażnicy dla zwiedzających. Całkowity koszt inwestycji pn.: ,„Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu z siedzibą JRG Nr 1” zamknął się kwotą 22 386 160 złotych, z czego 18 319 000 zł stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa, 2 500 000 zł dotacja celowa z budżetu miasta Nowy Sącz, 1 500 000 zł dotacja celowa z budżetu Powiatu Nowosądeckiego a pozostałe 67 160 to środki z tytułu darowizny.

W nowej strażnicy swą siedzibę znalazły: Komenda Miejska PSP (część administracyjno-magazynowo-techniczna), Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr 1
w Nowym Sączu, stanowisko kierowania komendanta miejskiego PSP, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RO, Filia Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego oraz Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

 

Opracował: kpt. Sebastian Woźniak,

Zdjęcia: Ewa Kańka.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST