130501

Wizyta Ojca Leona Knabita u strażaków

             W dniu 9 maja 2013 r. gościem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Andrzeja Mroza był Ojciec Leon Knabit – benedyktyn z Opactwa w Tyńcu. W spotkaniu, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie uczestniczył m.in: z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie – bryg. Krzysztof Petryniak, naczelnik wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego – bryg. Andrzej Siekanka, Kapelan Małopolskich Strażaków – mł. bryg. Władysław Kulig, Jerzy Kopacz z wydziału Organizacji i Nadzoru oraz Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – Kazimierz Sady.

Po zakończeniu części oficjalnej Leon Knabit udał się na Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego, gdzie zapoznał się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną. Szczególne wrażenie na Ojcu Leonie zrobiła możliwość bieżącego śledzenia działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez strażaków.

Następnie Ojciec Leon odwiedził JRG nr 3, gdzie dowódca jednostki bryg. Krzysztof Mendak omówił typowy dzień służby strażaka oraz poinformował jak postępować w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

Ojciec Leon nie tylko zapoznał się teoretycznie ze sprzętem pożarniczym będącym na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej, lecz również sam wypróbował działanie aparatu powietrznego.

Dodatkową atrakcją wizyty dla Ojca była możliwość obserwowania ćwiczących strażaków podczas udzielania pomocy medycznej. Ojciec Leon spotkał się także z grupką dzieci, która odwiedzała jednostkę w ramach prowadzonej akcji „Otwarte Strażnice”. Na zakończenie Ojciec został wyniesiony drabiną mechaniczną na wysokość około 20 metrów.

Podsumowując wizytę Ojciec Leon powiedział, że jest pod dużym wrażeniem przygotowania strażaków do ratowania ludzi i mienia.

 

Informację sporządził: kpt. Sebastian Woźniak.

Fot.: kpt. Sebastian Woźniak.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST