130703

 „Narada szkoleniowa kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego z udziałem przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Katowicach – Ochrona przeciwpożarowa lasów”  

         W dniach 3 – 4 lipca 2013 roku w kompleksie Poręba Żegoty (gm. Alwernia pow. chrzanowski), odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego z udziałem przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie    i Katowicach  pod wiodącym tytułem: "Ochrona przeciwpożarowa lasów”.

            W naradzie udział wzięli m.in.: Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Krakowie P. Leon Jagoda, Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych                  w Katowicach P. Bogdan Gieburowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów P. Andrzej Borkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz P. Romuald Jurzykowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice P. Edward Suski, Starosta Chrzanowski P. Adam Potocki, Prezes ZOW ZOSP RP Poseł na Sejm RP – Edward Siarka, Komendanci powiatowi i Miejscy PSP z terenu woj. małopolskiego, naczelnicy wydziałów KW PSP Kraków. 

            Naradę rozpoczął Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz omawiając program i cel spotkania a następnie głos zabrali Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach P. Bogdan Gieburowski oraz Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie P. Leon Jagoda. Owocnych obrad życzył zebranym na spotkaniu Prezes Siarka podkreślając niebagatelne znaczenie i rolę jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w prowadzeniu działań gaśniczych przy pożarach lasów i poszycia leśnego. Starosta Potocki dziękował za wybór powiatu chrzanowskiego na miejsce narady zapraszając do odwiedzenia przemiłych zakątków tego powiatu. Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP      st. bryg. Piotr Konar omówił stan i realizację wniosków do opracowania analiz skróconych przez Komendantów Powiatowych (Miejskich) a także analizę obsad stanów osobowych w poszczególnych JRG oraz SK w kontekście przeprowadzonych przesunięć etatowych w komendach PSP. Dokonał podsumowania działań związanych z intensywnymi opadami deszczu w woj. małopolskim w okresie maj – czerwiec 2013 r. Sprawy szkoleniowe oraz kwatermistrzowsko – techniczne przedstawił Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Józef Galica.

            W trakcie narady przedstawiciele Lasów Państwowych omówili zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasów w tym przede wszystkim zagadnienia dotyczące planowania operacyjnego, planów urządzania lasów, sposobów zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, posiadanych zasobów ratowniczych, wyposażenia baz sprzętu i posiadanych punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych, planów i sposobów użycia sił i środków własnych podczas działań gaśniczych w tym samolotów gaśniczych. Z kolei bryg. Paweł Knapik, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Krakowie, przedstawił przygotowanie KSRG do działań ratowniczych na obszarach leśnych uwzględniając siły i środki poziomu powiatowego oraz odwodu operacyjnego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, statystyki pożarowe a także możliwości wykorzystania map obszarów leśnych. Bryg. Andrzej Siekanka Naczelnik Wydziału Kontrolno- Rozpoznawczego przedstawił dotychczasową współpracę z Dyrekcjami Lasów Państwowych            i Nadleśnictwami, prawne aspekty bezpieczeństwa pożarowego lasów z uwzględnieniem występujących zagrożeń, zagadnienia uzgadniania instrukcji i planów urządzania lasów, dostosowanie zabezpieczenie przeciwpożarowego lasu do kategorii i stopnia zagrożenia pożarowego lasu a także wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w lasach i wynikające z nich wnioski. Osobnym punktem narady był pokaz gaszenia pożaru lasu z wykorzystaniem będących w dyspozycji RDLP Katowice samolotów gaśniczych PZL- M18B Dromader. Naradę podsumował nadbrygadier Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki. Wszyscy zgodnie podkreślili potrzebę organizowania takich spotkań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego lasów.       

Sporządził:

bryg. Andrzej Siekanka


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST