130603

Uroczyste otwarcie Bezpiecznego Domu

Dnia 20 czerwca o godzinie 12.00 na placu wewnętrznym JRG 2 KM PSP przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie, odbyło się na uroczyste otwarcie „Bezpiecznego Domu”.  Zaproszonych gości oraz przybyłe dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarne przywitał nadbrygadier Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP. „Mamy nadzieję, że dzięki szkoleniom realizowanym w ramach naszego projektu, dzieci będą wiedziały jak się zachować w przyszłości, gdy rzeczywiście przyjdzie się im zmierzyć z sytuacjami przed którymi ostrzegamy” powiedział Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. „Cieszymy się, że PZU SA pozytywne rozpatrzyło nasz wniosek o przyznanie pomocy finansowej, a tym samym współudział w tym przedsięwzięciu” dodał nadbrygadier Andrzej Mróz. Ponadto podkreślił, że bez wsparcia finansowego ze strony PZU SA na zaadaptowanie jak i wyposażenie w niezbędny sprzęt „Bezpiecznych Domów” realizacja tego projektu była by niemożliwa.

Następnie jako gospodarz obiektu głos zabrał st. bryg. Ryszard Gaczoł - Komendant Miejski PSP w Krakowie.  W imieniu sponsora całego przedsięwzięcia PZU S.A. przemówił Wojciech Wróblewski – Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PZU. Uroczystego otwarcia „Bezpiecznego Domu” dokonano poprzez symboliczne przecięcie wstęgi.

Przybyłe dzieci miały możliwość nie tylko "przejścia" przez „Bezpieczny Dom”, lecz również zabawy na specjalnie przygotowanym dla nich torze przeszkód.

Projekt „Bezpieczny dom” jest projektem edukacyjnym skierowanym w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej i jako taki ma służyć do efektywnego edukowania w zakresie bezpiecznego zachowania się w sytuacjach mających znamiona pożaru. Poprzez wprowadzenie tego projektu skupiamy się na skutecznym i aktywnym propagowaniu bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia wśród najmłodszych mieszkańców naszego Regionu. Na terenie województwa małopolskiego znajduje się niemal 1500 szkół podstawowych i 740 gimnazjów. Ponadto w grupie docelowej znajdują się dzieci z przedszkoli. Do wszystkich tych osób chcielibyśmy dotrzeć.

Program szkoleniowy składa się z dwóch części tj. teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma na celu wyjaśnienie dzieciom sytuacji w jakich pojawia się ogień i prawidłowych, pożądanych zachowaniach w takich okolicznościach. Następnie po części teoretycznej uczestnicy w praktyce i bezpiecznych warunkach mają możliwość zapoznania się ze znamionami pożaru - wchodząc do „domu” (zaadaptowanego pomieszczenia) i tam już „namacalnie” stykając się z realną sytuacją pojawienia się ognia, a w konsekwencji pożaru. W tym momencie mogą wykorzystać w praktyce nabytą wcześniej wiedzę i np. skorzystać z telefonu i wezwać straż pożarną, użyć gaśnicy, ewakuować się w bezpieczny sposób.

Obecnie przedsięwzięcie pilotażowo realizowane jest od kilku już lat w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie i cieszy się znacznym powodzeniem. Bezpieczny Dom w Tarnowie do dziś odwiedziło 10500 dzieci. Ponadto przedmiotowy projekt wdrożony został w trzech powiatach tj. krakowskim, wadowickim oraz dąbrowskim. W/w komendy powiatowe/miejskie wygospodarowały na ten cel pomieszczenia w swoich strażnicach. Bezpieczny Dom w Krakowie odwiedziło już ponad 1500 dzieci,  w Andrychowie 700 dzieci oraz w Dąbrowie Tarnowskiej niemal 600 dzieci.

W ramach popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród najmłodszych wykonano m. in. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Krakowie pomieszczenia szkoleniowe dla dzieci tzw. „Bezpieczny dom”. Lokal ten umiejscowiony jest na parterze wspinalni i składa się z pokoju prezentacji, szatni, łazienki, kuchni i przedpokoju z dojściem klatką schodową i korytarzem. W związku z przystosowaniem wymienionych pomieszczeń do projektu „Bezpieczny Dom” przeprowadzono prace adaptacyjno-remontowe. Wykonanie elementów dekoracyjnych na ścianach - rysunki powierzono absolwentce Akademii Sztuk Pięknych Pani Paulinie Szymczyk. Pomieszczenia zostały przygotowane wizualnie i dydaktycznie do potrzeb projektu „Bezpieczny Dom”. Podczas adaptacji wzorowano się na projekcie zrealizowanym w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie.

Dzieci mogą zobaczyć tam jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru (znajduje się tam specjalna zadymiarka), zobaczyć jak wygląda pomieszczenia po pożarze oraz wysłuchać podstawowych informacji o ochronie przeciwpożarowej w czasie prezentacji na nowoczesnym sprzęcie multimedialnym. Dodatkowo mogą dotknąć drzwi za którymi wybuch pożar, dzięki specjalnie zamontowanym spiralom grzewczym na jednym ze skrzydeł drzwiowych oraz zapoznać się z działaniem czujek dymu i czadu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie „Bezpieczny dom”. Szczególnie mile widziane są zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. Przed przybyciem do „Bezpiecznego domu” należy zgłosić się pod jeden z podanych niżej numerów telefonów i ustalić termin uczestnictwa tak, aby osoba odpowiedzialna za udzielenie wyczerpujących informacji nt. prowadzonych przez PSP działań, jak i również szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej oraz postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, wiedziała o odwiedzinach.

 

lp.

powiat

adres

nr tel. kontaktowego

1

dąbrowski

KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Żabieńska 20, Dąbrowa Tarnowska

14-642-61-10

2

krakowski

JRG nr 2 KM PSP w Krakowie,

ul. Rzemieślnicza 10, Kraków

12-266-39-98

3

tarnowski

JRG nr 1 KM PSP w Tarnowie

ul. Klikowska 39, Tarnów

14-631-70-00

4

wadowicki

JRG nr 2 w Andrychowie,

KP PSP w Wadowicach,

ul. Krakowska 89,Andrychów

33-870-43-50

33-870-23-00

 

informację sporządził: kpt. Sebastian Woźniak

zdjęcia: mł. ogn. Grzegorz Bińczycki


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST