130601

Porozumienie w sprawie  wyposażenia i zasad stosowania systemu lokalizacji pojazdów i transmisji danych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych woj. małopolskiego.

W dniu 3 czerwca br. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. A. Mróz  oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego Dh Edward Siarka podpisali porozumienie w sprawie  wyposażenia i zasad stosowania systemu lokalizacji pojazdów i transmisji danych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych woj. małopolskiego. W/w system zostanie wdrożony w małopolskich jednostkach OSP w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”  realizowanego przez tut. KW PSP w partnerstwie z Zarządem Województwa Małopolskiego. Przedmiotowy projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST