131002

Obóz doskonalenia zawodowego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego  „ Małopolska”


        W dniach od 30.09 do 05.10  oraz od 07. do 12.10. 2013 roku, KW PSP w Krakowie zorganizowała obóz doskonalenia zawodowego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego  „ Małopolska”, w miejscowości Polańczyk nad jeziorem solińskim.

W zajęciach doskonalenia zawodowego prowadzonych podczas trwania obozu, wzięło udział 37 funkcjonariuszy z kwalifikacjami nurkowymi MSW oraz 4 kandydatów na mł. nurków MSW,  z Komend Miejskich i Powiatowych PSP województwa małopolskiego.
Zajęcia prowadzone były w dwóch sześciodniowych  turach i obejmowały zagadnienia związane z :

       1. Doskonaleniem techniki i bezpieczeństwa nurkowania: poszukiwanie i  znakowanie  obiektów podwodnych za pomocą bojki   dekompresyjnej i kołowrotka, nurkowanie  treningowe w przedziale  głębokości (10 – 30) m, asekuracja w grupie,  wynurzenie w toni przy użyciu bojki  dekompresyjnej,  nurkowanie nawigacyjne z użyciem busoli.

         2. Ratownictwem nurkowym: wydobycie poszkodowanego z głębokości 5 m z użyciem lekkiego sprzętu nurkowego, wydobycie nieprzytomnego nurka na powierzchnię i udzielenie pierwszej  pomocy.

         3. Szkoleniem kwalifikacyjnym dla kandydatów w zakresie nurkowania w skafandrze suchym zestawie butlowym oraz masce pełno twarzowej.

Zajęcia praktyczne na akwenie , prowadzone  przez kadrę SGRWN „Małopolska”, uzupełnione  były przypomnieniem wiadomości teoretycznych na temat  techniki i bezpieczeństwa nurkowania z zakresu: doboru i konfiguracji sprzętu, treningu i adaptacji do warunków panujących pod wodą, planowaniu nurkowania.

Omówiono także  zmiany w Rozporządzeniu o wykonywaniu prac podwodnych w MSW oraz projekt Zasad Ratownictwa Wodnego w PSP.

Przed rozpoczęciem zajęć doskonalących sprawdzono instrukcję bezpieczeństwa na ewentualność wypadku nurkowego. W czasie zajęć nie odnotowano żadnych wypadków, w tym związanych z nurkowaniem. 

Łącznie przeprowadzono 78 godzin zajęć praktycznych oraz 16 godzin zajęć teoretycznych realizując w całości program doskonalenia zawodowego.

Opracowanie i dokumentacja fotograficzna:

mł. bryg. Paweł Dyba


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST