131001

 

ĆWICZENIA TAKTYCZNO – BOJOWE „AUTOSTRADA A - 4”,  Węzeł Krzyż

 

11 października 2013 r. o godz. 1500 na fragmencie nie oddanego jeszcze do użytkowania odcinka autostrady A–4 w okolicy węzła Krzyż rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne organizowane przez Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe oraz Policję. Podstawowym założeniem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas wypadku komunikacyjnego zbiorowego na autostradzie.

            Ćwiczenia miały również na celu:

  • doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej przy organizacji działań ratowniczych oraz usuwaniu skutków wypadku masowego, autobusu z dużą ilością osób poszkodowanych,
  • praktyczne sprawdzenie teoretycznych założeń prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zdarzeń masowych,
  • sprawdzenie założeń "Planu Ratowniczego Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego", oraz planu Zabezpieczenia działań na autostradzie A – 4 w granicach miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego,
  • doskonalenie współdziałania z innymi instytucjami i jednostkami działającymi na terenie powiatu podczas tego typu zdarzeń tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, Policja, Pogotowie Ratunkowe, SOR, LPR, Prokuratura, GDDKiA, Straż Miejska, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego,
  • sprawdzenie funkcjonowania i doskonalenie obsad stanowisk kierowania, sprzętu
    i systemów łączności oraz oprogramowania.

 

Scenariusz ćwiczeń zakładał wypadek drogowy spowodowany przez samochód osobowy, który na węźle Krzyż nieprawidłowo wjechał pod prąd, w wyniku czego nastąpiło zderzenie z prawidłowo jadącym autobusem. Na skutek zderzenia doszło do przewrócenia się autobusu na bok. 15 osób spośród 40, które podróżowały w autobusie, zostało w nim uwięzionych. Pozostali pasażerowie w chwili przybycia na miejsce zdarzenia straży znajdowały się poza pojazdem z różnymi obrażeniami. W wyniku wypadku został również uwięziony kierowcy pojazdu osobowego oraz podróżujące z nim dziecko.

W ćwiczeniach udział brali: KW PSP Kraków, KM PSP Tarnów (w tym JRG Nr 1 i JRG Nr 2), KP PSP Brzesko, KP PSP Bochnia, KP PSP Dąbrowa, Tarnowska, KP PSP Dębica, OSP KSRG: Tarnów Rzędzin, Łęg Tarnowski, OSP Stare Żukowice, Prokuratura, Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, Urząd Miasta Tarnów. Odwód aplikacyjny stanowiły: JRG 2: PC Siedliska GCBARt 5/32/4; OSP KSRG: Zgłobice, Wierzchosławice; Ssan z JRG 5 Kraków + Wojewódzki Koordynator Medyczny. Podkreślić należy duże zaangażowanie w ćwiczenia ze strony pozorantów, co pozwoliło właściwie oddać charakter tego typu zdarzenia.

Przebieg ćwiczeń obserwowali: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Andrzej Mróz, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Konar, Z-ca Prezydenta Miasta Tarnowa - Dorota Skrzyniarz, W-ce Starosta Powiatu Tarnowskiego - Mirosław Banach, Dyrektorzy Tarnowskich Szpitali: Anna Czech oraz Marcin Kuta, Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Kazimiera Kunecka, Komendanci Miejscy PSP z Tarnowa oraz Komendanci Powiatowi PSP z Dębicy, Brzeska, Bochni oraz Dąbrowy Tarnowskiej.

 

Strażacy posiadają szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu różnego rodzaju ratownictwa oraz dysponują specjalistycznym sprzętem ratowniczym. Aby móc tę wiedzę oraz sprzęt wykorzystać właściwie a do tego działać sprawnie i skutecznie podczas akcji niezbędne są ćwiczenia. Strażacy poszerzają zdobytą wiedzę oraz ćwiczą codziennie, niemniej jednak potrzebne są również ćwiczenia na większą skalę. Dzięki trudnym akcjom angażującym wiele sił i środków możliwe jest doskonalenie alarmowania, współdziałania z Pogotowiem Ratunkowym, Policją oraz dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Ćwiczenia obserwowało kilku rozjemców, których zadaniem była ocena prawidłowość prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W ciągu kilku dni zostanie opracowana ocena ćwiczeń a następnie sformułowane wnioski, które pozwolą poprawić skuteczność działań strażaków.

            Jak podkreślił Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Mróz „natężenie ruchu samochodów jest coraz większe i tego typu zdarzenia mogą mieć miejsce nie tylko na autostradzie ale też na innych drogach”. Jak zauważył nadbrygadier Andrzej Mróz „mieliśmy przypadek w Łapczycy, gdzie podobny scenariusz napisało życie. Podczas takich ćwiczeń mamy możliwość przygotować strażaków do tego typu zdarzeń, jak również przećwiczyć współpracę służb ratowniczych: Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji” – dodał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP.

 

opracował:

kpt. Sebastian Woźniak

rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

zdjęcia: mł. bryg. Paweł Mazurek

KM PSP w Tarnowie

 

 

 

 

 

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST