22112013_2

Narada szkoleniowa kadry kierowniczej PSP województwa małopolskiego z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy.

            W dniach 6 – 8 listopada 2013 roku w kompleksie szkoleniowym w Iwkowej (gm. Iwkowa pow. brzeski), odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

            W naradzie udział wzięli m.in.: Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie P. Artur Kania, Okręgowy Inspektor Pracy P. Tadeusz Fic, Powiatowi i Miejscy Inspektorzy Nadzoru Budowlanego z terenu województwa małopolskiego, Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z terenu woj. małopolskiego, naczelnicy wydziałów KW PSP Kraków, Starosta Powiatu Brzeskiego P. Andrzej Potępa, Wójt Gminy Iwkowa P. Bogusław Kamiński.

Naradę rozpoczął Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz omawiając program i cel spotkania a następnie głos zabrał współorganizator narady Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego P. Artur Kania. Owocnych obrad życzył zebranym na spotkaniu Starosta brzeski P. Andrzej Potępa, dziękował za wybór powiatu brzeskiego na miejsce narady zapraszając jednocześnie do odwiedzenia przemiłych zakątków tego powiatu a Wójt Gminy Iwkowa podkreślił znaczące walory turystyczne Gminy i jej duży dorobek w zakresie atrakcji turystycznych województwa. W trakcie narady omówiono realizację współpracy określonej w "Protokole wspólnych ustaleń z odprawy Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP woj. Małopolskiego i Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego woj. małopolskiego..." z dnia 20 marca 2013r. Podkreślono znaczącą rolę współpracy w zakresie wzajemnego przekazywanie informacji o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych, wybuchowych i innych miejscowych zagrożeniach, ustalaniu przyczyn i okoliczności powstania katastrof obiektów budowlanych czy też udział specjalistów nadzoru budowlanego w pracach sztabów powoływanych w czasie akcji ratowniczych. Nie bagatelną rolę w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa województwa a przede wszystkim jego obywateli ma wspieranie się oraz upowszechnianie inicjatyw i rozwiązań technicznych, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, których w ubiegłym roku zrealizowano kilka, min. akcja: "Czujka w każdym domu".

Podczas odprawy wewnętrznej Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  st. bryg. Piotr Konar omówił proces dokumentowania i realizacji ćwiczeń COO i WOO oraz ćwiczeń powiatowych a także zadania i uczestnictwo zastępów PSP w imprezach masowych a bryg. Paweł Knapik - Naczelnik Wydziału Operacyjnego wykorzystanie analiz z działań ratowniczo-gaśniczych w procesie doskonalenia zawodowego oraz przedstawił dobre i złe przykłady analiz z działań na terenie województwa oraz kraju. Stan realizacji monitoringu pożarowego na terenie woj. małopolskiego oraz możliwości i stan prawny jego rozwiązań technicznych omówili – bryg. Andrzej Siekanka Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego i st. kpt. Jarosław Pozierak Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności.

Sporządził: bryg. Andrzej Siekanka

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST