22112013

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie a Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

 

            W dniu 6 listopada 2013 roku podczas narady szkoleniowej kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego w kompleksie szkoleniowym w Iwkowej (gm. Iwkowa pow. brzeski), zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie a Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

            Porozumienie podpisali Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Pan Tadeusz Fic. Do tej pory współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie a Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP odbywała się na bazie porozumienia podpisanego przez wymienionych 27 stycznia 2004r. W nowym porozumieniu rozszerzono zakres współpracy min. o działania prewencyjne mające na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz eliminowania, bądź zmniejszania zagrożeń mogących skutkować awarią przemysłową, oraz wspólnych działań propagujących zasady bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Przewidziano również możliwość współpracy komendantów powiatowych i miejskich z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie oraz uszczegółowiono sprawy ewentualnych zobowiązań prawnych czy finansowych podczas realizacji wspólnych projektów.

            W trakcie tej uroczystości Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Pan Tadeusz Fic podpisał również porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie z Panem Arturem Kanią. Fakt podpisania trójstronnych porozumień obserwowali pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Inspektorzy Nadzoru Budowlanego       z terenu województwa małopolskiego, Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z terenu woj. małopolskiego, naczelnicy wydziałów KW PSP Kraków, Starosta Powiatu Brzeskiego P. Andrzej Potępa, Wójt Gminy Iwkowa P. Bogusław Kamiński.

            Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Pan Tadeusz Fic wygłosił referat ujmujący zagadnienia dotyczące: "Organizacji, realizowanych zadań i roli Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa zakładów pracy w kraju. Z kolei Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz przedstawił organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa małopolskiego zakres prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną działań ratowniczo – gaśniczych i realizowanych zadań dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów i budynków. Dokonano również podsumowania dotychczasowej współpracy i omówiono obszary wspólnych działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ogółu obywateli Małopolski.             

 

Sporządził: bryg. Andrzej Siekanka

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST