19112013

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży

Pożarnej w Krakowie gościła

delegację z Holandii i Szwecji

 

  W dniach 13-15 listopada br. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie gościła delegację z Holandii i Szwecji w składzie: Gerard van Klaveren - Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Południowym Limburgu, Leon Houben – odpowiedzialny za szkolenia oficerów w regionie Maastricht, Michel Zewald – dyrektor szkoły pożarniczej oraz Anders Nilsson – dyrektor departamentu kształcenia i rozwoju technologicznego Komendy Straży Pożarnej w Uppsali, Elisabeth Samuelsson - odpowiedzialna za rozwój systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego strażaków w Uppsali. Celem spotkania było opracowanie zasad współpracy podczas realizacji projektu „Safer together – best European practices in the field of training which range fire protection” w ramach programu Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie,  którego liderem jest tut. Komenda. 

Więcej informacji na STRONIE


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST