131202

Warsztaty doskonalenia zawodowego SGRWN „Małopolska” COO

 

                W dniach 19-22 listopada 2013 r., Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie zorganizował warsztaty doskonalenia zawodowego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego „ Małopolska ” COO, których tematem było posługiwanie się narzędziami hydraulicznymi i pneumatycznymi pod wodą. Zajęcia były realizowane na zbiorniku wodnym „ Zakrzówek”, znajdującym się w Krakowie przy ulicy Wyłom.

 Celem warsztatów było przygotowanie nurków SGRWN „Małopolska” do wykonywania ratowniczych prac podwodnych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. 2011 nr 128 poz. 728).

Zadaniem nurków ratowników było uszczelnianie rur o różnych średnicach opaskami i korkami pneumatycznymi oraz cięcie elementów metalowych za pomocą nożyc hydraulicznych. Zajęcia były prowadzone w oparciu o własne obiekty treningowe , wykonane podczas wcześniejszych zajęć doskonalenia zawodowego.

W warsztatach brało udział 34 nurków z komend powiatowych i miejskich PSP woj. małopolskiego.

W czasie dwóch cykli dwudniowych zajęć praktycznych, nurkowie  przygotowywali się do wykonywania zadań ratowniczych  poprzez :

  1. Planowanie prac podwodnych.
  2. Sprawianie  sprzętu niezbędnego do wykonywania ratowniczych prac podwodnych o charakterze ekologicznym.
  3. Wykonywanie symulowanych zadań podwodnych zgodnie z procedurami i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie   prac podwodnych.

 

Zajęcia były doskonałym sprawdzianem przygotowania jednostek ratowniczo gaśniczych w których stacjonują zastępy nurków wchodzących w skład SGRWN „Małopolska”.

Podczas zajęć wykonano dokumentacja fotograficzną  która pozwoliła na analityczną ocenę  problematyki wykonywanych ćwiczeń a także dodatkowo posłuży jako materiał szkoleniowy dla WOSz KW PSP w Krakowie.

 

Sporządził:

mł. bryg. Paweł Dyba


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST