131201

Uroczysty Apel z okazji nadania wyższych stopni oraz wmurowania kamienia węgielnego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni”

         W dniu 13 grudnia 2013 roku o godz. 12.00 rozpoczął się w KP PSP w Bochni uroczysty apel z okazji nadania wyższych stopni połączony z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Bochni”.

         Organizatorem uroczystości, które odbyły się na placu wewnętrznym KP PSP w Bochni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, był Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz oraz Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Kokoszka.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz, Komendant Główny PSP – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wicewojewoda Małopolski – Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Roman Ciepiela, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - st. bryg. Bogusław Kogut, Starosta Bocheński – Jacek Pająk, parlamentarzyści z terenu województwa małopolskiego, a także Szefowie i przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Wojska Polskiego, Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP z terenu woj. małopolskiego oraz funkcjonariusze PSP i druhowie OSP.

Po przywitaniu przybyłych gości nadbrygadier Andrzej Mróz podziękował za pomoc i niezwykłą przychylność wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Jednocześnie wyraził przekonanie, że uda się wybudować nowoczesną strażnicę przystosowaną do potrzeb profesjonalnej służby ratowniczej jaką jest Państwowa Straż Pożarna.

W trakcie uroczystości wyróżnionym strażakom wręczono awanse na wyższy stopień służbowy.

Następnie odczytano i podpisano akt erekcyjny wmurowania kamienia węgielnego.

Akt erekcyjny, kamień węgielny oraz fundamenty nowobudowanego obiektu KP PSP w Bochni zostały poświęcone przez Kapelana Powiatowego Strażaków – ks. Zdzisława Sadko, Kapelana Małopolskich Strażaków - księdza mł. bryg. Władysława Kuliga oraz Zastępcę Kapelana Powiatowego Strażaków – ks. Stanisława Szczygła.

Kolejnym punktem, uroczystości było  uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego oraz kamienia węgielnego w przygotowane miejsce w fundamentach, którego dokonali: Pan Bartłomiej Sienkiewicz - Minister Spraw Wewnętrznych, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz -  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Pan Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski, Pan Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Jacek Pająk – Starosta Bocheński, bryg. Krzysztof Kokoszka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin z terenu powiatu bocheńskiego.

Po oficjalnym wmurowaniu aktu erekcyjnego oraz kamienia węgielnego głos zabrał Komendant Powiatowy PSP - bryg. Krzysztof Kokoszka, który zapewnił, iż dołoży wszelkich starań aby zrealizować rozpoczętą inwestycję zgodnie z oczekiwaniami.

Następnie Minister Spraw Wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz w swoim przemówieniu zapewnił, iż zdaje sobie sprawę jak istotną rolę w dzisiejszych czasach odgrywają strażacy i jak ważne jest zapewnienie im odpowiednich warunków do pełnienia służby. Kolejno przemówili Wicewojewoda Małopolski – Andrzej Harężlak oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Roman Ciepiela, którzy podkreślili celowość realizacji tej inwestycji.

Następnie Starosta Bocheński - Jacek Pająk podziękował Ministrowi Spraw Wewnętrznych za życzliwe podejście do inicjatywy jaką jest rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Na koniec głos zabrał Komendant Główny PSP – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Podczas swojego przemówienia KG PSP wyraził przekonanie, iż w niedługim czasie możliwe będzie ponowne spotkanie w tym samym miejscu, aby przeciąć wstęgę i uroczyście oddać obiekt strażnicy do użytku.

Po zakończeniu uroczystości można było dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej oraz skorzystać z tradycyjnego strażackiego poczęstunku.

 

Opracował, zdjęcia: kpt. Sebastian Woźniak,

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST