09101

Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego

Informujemy, że roczna narada kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego odbędzie się w dniu 9 lutego 2008 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie przy ul. Zarzecze 106. W trakcie narady podsumowana zostanie działalność podległych jednostek organizacyjnych PSP w roku 2008. W naradzie planowany jest udział m.in. Komendanta Głównego PSP, Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

zamieścił: sekc. Łukasz Buczek


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST