09306

Warsztaty Metodyczne dotyczące wymagań edukacyjnych do realizacji szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony p-poż.

       Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w dniach 26-27 marca 2009 r w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie odbyły się Warsztaty Metodyczne dotyczące wymagań edukacyjnych do realizacji szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.
       W warsztatach uczestniczyli wykładowcy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Wojewódzkich Ośrodków Szkolenia PSP (woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego).
       W pierwszym dniu warsztatów Zastępca Naczelnika ds. Nauczania SA PSP w Krakowie mł. bryg. Robert Waloński omówił i przedstawił ogólne zasady edukacyjne, jakimi powinni kierować się wykładowcy realizujący przedmioty zawodowe (Wyposażenie Techniczne, Taktyka Działań Gaśniczych, Taktyka Działań Ratowniczych) na szkoleniu podstawowym strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Następnie w grupach pod nadzorem kierowników przedmiotowych ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wykładowcy opracowywali szczegółowe wymagania edukacyjne programowe i ponadprogramowe (zaliczeniowe i egzaminacyjne) zgodne z aktualnie obowiązującym programem szkolenia.
       W drugim dniu warsztatów metodycznych przedstawiciele poszczególnych grup roboczych omówili wypracowane wspólnie wymagania edukacyjne, które poddane były dyskusji i ocenie.
       Warsztaty pozwolą na ujednolicenie wymagań edukacyjnych oraz kryteriów zaliczeniowych i egzaminacyjnych w stosunku do strażaka odbywającego i kończącego szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Sporzadził: st.kpt. Krzystof Gładysz

Zamieścił: Michał Hankiewicz


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST