09305

Seminarium pn. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego..."

       W dniu 25 marca 2009 r. na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji SA w Krakowie odbyło się seminarium pn. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – wybrane zagadnienia usuwania skutków katastrof drogowych z udziałem pojazdów ciężkich i autobusu”.  Seminarium zorganizowano w związku ze wzrostem wydarzeń drogowych z udziałem autobusów i pojazdów ciężarowych. Celem natomiast było pokazanie możliwości technicznych i koordynacji działań PSP, Policji, Ratowników Medycznych oraz „cywilnych” specjalistów pomocy drogowej. Seminarium służyło wymianie doświadczeń i szkoleniu praktycznemu osób zajmujących się działaniami ratowniczymi oraz ukazaniu potencjału tych jednostek przy likwidacji skutków wszelkich zdarzeń np. drogowych, lotniczych, poszukiwawczych itp.


Opracował: Odpowiedzialny za organizację i prawidłowe funkcjonowanie SGRtech „Kraków 2” - mł. kpt. Szymon JAKUBIEC


Zamieścił: Michał Hankiewicz


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST