09303

Organizacja jednodniowych warsztatów ratownictwa wodnego z udziałem poduszkowców.

            W dniu 6 marca 2009 roku Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, wspólnie z firmą „Hovertech”, zorganizowała w miejscowości Miłoszyce, jednodniowe warsztaty ratownictwa wodnego z udziałem poduszkowców.
Warsztaty były uzupełnieniem zajęć ratownictwa lodowego, prowadzonych podczas trwania obozu SGWN „ Małopolska” i obejmowały następujące zagadnienia:
1. Budowę i zastosowanie poduszkowca do działań ratowniczych.
2. Parametry pracy poduszkowca w różnych porach roku i zmiennych warunkach środowiska naturalnego.
3. Obsługę i eksploatację poduszkowca .
4. Podstawowe elementy pilotażu poduszkowca.
5. Wykorzystanie poduszkowca w typowych działaniach ratowniczych.

           Zajęcia z udziałem poduszkowca typu „ ANAKONDA”, przekonały ratowników o potrzebie włączenia tego typu urządzeń do realizacji nowoczesnego a przede wszystkim skutecznego ratownictwa. Zajęcia prowadzone miesiąc wcześniej na akwenie zalodzonym dały odpowiedź ,jak szybko można przyjść poszkodowanemu z pomocą, niezależnie od grubości pokrywy lodowej i warstwy nagromadzonego na niej śniegu.
           Dyskusja poprowadzona po zakończonej części praktycznej warsztatów dała wyobrażenie o skali możliwości wykorzystania poduszkowców w działaniach ratowniczych takich jak:
• Działania na niedostępnym terenie
• Ratownictwo ludzi i zwierząt
• Szybki transport ratowników i poszkodowanych
• Transport służb technicznych i sprzętu
• Transport leków i żywności
• Łamanie lodu i rozbijanie zatorów lodowych
• Asekuracja innych jednostek
• Transport i asekuracja nurków
• Prowadzenie rozpoznania zagrożonych terenów
• Prowadzenie akcji rozpoznawczych i poszukiwawczych z systemem PLEG
• Wykonywanie działań prewencyjnych całorocznych a zwłaszcza zimowych.
Opracował :
St.kpt. mgr inż. Paweł Dyba


Zamieścił: Michał Hankiewicz


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST