09206

KW PSP w Krakowie ogłasza rozpoczęcie naboru na Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

         Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłasza rozpoczęcie naboru na Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, które odbywać się będzie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Koszt szkolenia w zależności od ilości osób chętnych wyniesie 1200-1400 zł. Termin rozpoczęcia uzależniony jest od ilości osób, niezbędnych do stworzenia grupy w ilości 25 osób zgodnie z programem szkolenia. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o dacie rozpoczęcia szkolenia i cenie odpowiednim potwierdzeniem uczestnictwa w kursie.
Telefon kontaktowy: 012 290-03-48

Oferta szkolenia.
Program szkolenia i wytyczne.
Formularz zgłoszeniowy.


Zamieścił: Michał Hankiewicz


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST