09204

Obóz doskonalenia zawodowego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego

         W dniach od 15 lutego do 1 marca 2009 roku, KW PSP w Krakowie zorganizowała obóz doskonalenia zawodowego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego „ Małopolska”, w miejscowości Niedzica Zamek nad jeziorem Czorsztyńskim.
W zajęciach doskonalenia zawodowego prowadzonych podczas trwania obozu, wzięło udział 37 nurków MSWiA  z Komend Miejskich i Powiatowych PSP województwa małopolskiego.
Zajęcia obejmowały zagadnienia związane z  :
- organizowaniem  akcji nurkowej na akwenach zalodzonych, w tym o niestabilnej pokrywie lodu,
- organizowaniem akcji ratowniczej na akwenach zalodzonych ,
- ratowaniem tonących na akwenach z użyciem sprzętu ratownictwa wodnego,
- poszukiwaniem obiektów pod lodem za pomocą kamer przewodowych,
- medycznymi  aspektami pomocy poszkodowanym na akwenach zalodzonych,
- psychologicznymi aspektami radzenia sobie ze stresem nabytym podczas wykonywania prac  podwodnych.
Zajęcia praktyczne na akwenie poprzedzone były przypomnieniem wiadomości na temat wykonywania prac podwodnych pod pokrywą lodu dzięki czemu 6 uczestników obozu uzyskało kwalifikacje do nurkowań  podlodowych.
Zajęcia prowadzone były przez kadrę SGWN „Małopolska”.

Opracował: St. kpt. mgr inż. Paweł Dyba
  Zamieścił: Michał Hankiewicz

2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST