09202

Spotkanie kadry kierowniczej KW PSP w Krakowie z Dyrektorami Wojewódzkimi Korpusów Pożarniczo - Ratowniczych z Preszowa i Żyliny

W dniach 9-10 lutego 2009 r. na zaproszenie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej gościły w tutejszej Komendzie Wojewódzkiej delegacje dyrekcji wojewódzkich Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego z Preszowa i Żiliny (Republika Słowacka).
Było to kolejne spotkanie kierownictwa szczebla wojewódzkiego obu służb, którego celem było podsumowanie dotychczasowej współpracy transgranicznej oraz ustalenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa do zrealizowania w roku 2009.
Wśród omawianych tematów znalazły się sprawy związane z kształtem projektów porozumień dot. współpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej, planowanymi wspólnymi szkoleniami i ćwiczeniami oraz projektami współfinansowanymi ze środków unijnych.

zamieścił: sekc. Łukasz Buczek


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST