09201

Narada roczna podsumowująca działalność PSP woj. małopolskiego w 2008 r.

W dniu 9 lutego br. w siedzibie KW PSP w Krakowie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność PSP woj. małopolskiego w 2008 r. W trakcie narady miało miejsce uroczyste przekazanie pojazdów ratowniczo – gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu  Komendom Powiatowym (Miejskim) PSP woj. małopolskiego   oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Małopolski. Nowopozyskany sprzęt został zakupiony przy udziale funduszy tzw. ustawy modernizacyjnej, środków ubezpieczeniowych, środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki, środków przekazanych przez WFOŚiGW, środków KW PSP, oraz środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m. in. Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz,  Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Dyrektor Wojewódzki Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego w Preszowie mjr. Ing. Oto Regec, Dyrektor Wojewódzki Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego w Żylinie plk Mgr. Stanislav Stašík, Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Rączka, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. Bogusław Kogut,  Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP woj. małopolskiego oraz przedstawiciele OSP i samorządów z terenu województwa małopolskiego.

zamieścił: sekc. Łukasz Buczek


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST