0904

Narada kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego

W dniach 24-25 września 2008 r. w miejscowości Janowice odbyła się narada kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego. W odprawie udział wzięli Małopolski Komendant Wojewódzki PSP wraz ze swymi Zastępcami, Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP z terenu naszego województwa, bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, p. Zygmunt Włodarczyk – Przewodniczący RSP Regionu „Małopolska” NSZZ „Solidarność”, p. Józef Rachtan – Przewodniczący MZW ZZS „Florian”.
Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się p. Magdalena Budzyn z Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórze w Tarnowie, która wygłosiła wykład na temat błonkówek (osy, szerszenie, mrówki itp.), p. Marek Balawajder – redaktor RMF FM, który wygłosił wykład na temat współpracy z mediami oraz p. Stanisław Bukowiec, który zaprezentował serię książek swojego autorstwa na temat ochotniczych straży pożarnych ziemi bocheńskiej, brzeskiej i wielickiej.

zamieścił: sekc. Łukasz Buczek


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST