0902

I Małopolskie Zawody Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarne

W dniu 12.09.2008 na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dolinie Będkowskiej i Kobylańskiej odbyły się I Małopolskie Zawody Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej. W zawodach wzięły udział drużyny z terenu woj. małopolskiego. W skład każdej startującej grupy wchodziło po 3  ratowników wysokościowych PSP. Trasa zawodów przebiegała w urokliwym terenie Dolinek Podkrakowskich, które tego dnia były dla zawodników szczególnie wymagające z powodu deszczu padającego dzień wcześniej. Na trasie biegu i konkurencji technicznych było więc ślisko. Wszyscy musieli zachowywać szczególną ostrożność, aby konkurencje mogły odbywać się bezpiecznie. Po 3 km biegu zawodnicy 3 krotnie  wspinali się na 20 - 30 metrowe skałki , a następnie opuszczali je przez zjazdy po linie. Jedną z najbardziej wyczerpujących konkurencji było pokonanie poziomego mostu linowego o długości ok.45 m nad wąwozem - używając do tego siły własnych rąk. Po pokonaniu konkurencji technicznych, trzeba było dobiec do mety jeszcze 1,5 km trasą. To była dopiero pierwsza część zawodów. Zawodnicy dotarli w ten sposób do miejsca, gdzie czekały na nich zadania ratownicze:
1/ Najpierw  wskazano im miejsce, gdzie doszło do wypadku wspinacza, który spadł na półkę skalną - ratownicy musieli udzielić mu pełnej pomocy przedlekarskiej i przygotować do transportu w terenie trudno dostępnym. Zadanie to oceniał lekarz - ratownik wysokościowy. Zadanie to prowadzono z użyciem standardowego sprzętu ratownictwa medycznego stosowanego przez PSP - w miejscu, w którym SGRW z Krakowa w lipcu 2008r. prowadziła rzeczywistą akcję ratowniczą - niosąc skuteczną pomoc rannemu wspinaczowi.
2/ Następne zadanie polegało na ewakuacji osoby poszkodowanej z trudno dostępnej półki w noszach i przekazaniu jej w dnie doliny pogotowiu ratunkowemu.
3/ Trzecim elementem konkurencji ratowniczych było autoratownictwo - ratownik, musiał wykazać się umiejętnością udzielenia pomocy osobie, która jest uwięziona na linie ( gdyż zasłabła podczas wychodzenia po niej ) bez użycia liny dodatkowej.

Zawody pokazały bardzo wyrównany poziom wyszkolenia strażaków - ratowników wysokościowych, a ich celem było przede wszystkim doskonalenie technik ratowniczych i sprawności technicznej i psychofizycznej.
Rywalizacja pomiędzy drużynami była dodatkowym elementem, który wpływał na integrację pomiędzy zawodnikami z różnych grup i dynamizował całe ćwiczenia.
Pierwsze miejsce w zawodach zdobyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z JRG nr 3 KM PSP w Krakowie, która uzyskała 200 pkt. na 220 możliwych do zdobycia.
Wszyscy zawodnicy otrzymali od Komendanta Wojewódzkiego PSP jako nagrodę profesjonalne latarki czołowe - niewątpliwie przydatne i w ratownictwie i w turystyce.
Zawody pokazały również, że osoby potrzebujące pomocy w terenach skalnych JURY mogą liczyć na natychmiastową i profesjonalną pomoc ze strony Państwowej Straży Pożarnej.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST