0501

           W dniu 20 grudnia 2007 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego oraz pracowników KW PSP w Krakowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jego Ekscelencja ks. bp. Józef Guzdek, Proboszcz Parafii Św. Floriana ks. Prałat Jan Czyrek, Sekretarz Prezydenta Miasta Krakowa Piotr Stańczyk, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Mariusz Dąbek, Dowódca II Korpusu Zmechanizowanego gen. dyw. Edward Gruszka, Zastępca Szefa WSzW ppłk Stanisław Kapliński, Zastępca Dowódcy 32 ODN ppłk Krzysztof Piłat, Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie st. bryg. w st. spocz. Czesław Kosiba, Prezes SITP oddział Małopolska mł. bryg. Andrzej Siekanka, przewodniczący wojewódzkich struktur związkowych działających w jednostkach PSP woj. małopolskiego, księża kapelani, Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP wraz z zastępcami, pracownicy KW PSP.
          W świątecznej atmosferze złożono sobie życzenia rodzinnych świąt oraz pomyślności, zdrowia i sukcesów w nadchodzącym roku 2008.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST