0301

            W dniu 18 stycznia 2008 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się spotkanie Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z przedstawicielami Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu oraz Wydziału Operacyjnego tut. Komendy. Celem spotkania było opracowanie projektu porozumienia trójstronnego w sprawie sformowania Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST