0201

          Mając na względzie nienotowaną do tej pory w Małopolsce tak dużą liczbę zatruć tlenkiem węgla, (od 1 listopada do końca 2007 roku jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej interweniowały 238 razy, 49 osób zostało hospitalizowanych a 7 osób zginęło) z inicjatywy Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Andrzeja Łabuza, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Zakładu Gazowniczego w Krakowie, Oddziału Krakowskiego Korporacji Kominiarzy Polskich i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez dwa dni (9-10 stycznia br.) czynna była specjalna infoliniia, pod numerem, której bezpłatnych porad udzielali specjaliści z tych instytucji. Infoliniia cieszyła się dużym zainteresowaniem, skorzystało z niej 130 osób. Pod numer infolinii dzwonili nie tylko mieszkańcy Małopolski, ale również mieszkańcy województwa podlaskiego, śląskiego, pomorskiego oraz podkarpackiego. Nad sprawnym funkcjonowaniem przedsięwzięcia, przez cały czas jego trwania, czuwała Pani Małgorzata Woźniak - Rzecznik Wojewody. Najczęściej osoby zainteresowane pytały między innymi o właściwe użytkowanie piecyków gazowych, częstotliwość przeprowadzania kontroli kominiarskich, o obowiązki administratorów kamienic dotyczące corocznych przeglądów kominiarskich oraz jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla? Dużo pytań dotyczyło również czujek tlenku węgla i dymu oraz możliwości ich zastosowania w domu, a także: jak bezpiecznie dogrzewać mieszkania? By ograniczyć liczbę zatruć tlenkiem węgla oraz pożarów w mieszkaniach w sezonie grzewczym, na stronie internetowej Komendy (www.straz.krakow.pl) zamieszczono informacje - Jak uniknąć zatruć tlenkiem węgla? oraz "Bezpieczne ogrzewanie i dogrzewanie pomieszczeń w sezonie zimowym". Prowadzi się również akcje propagandowo edukacyjne w lokalnych  i regionalnych mediach.

fot. Grzegorz Skowron - Dziennik Polski


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST